xs
xsm
sm
md
lg

มาชมทะเลหมอกที่พังงา เมืองสวยในหุบเขา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พังงา - ย่างเข้าสู่หน้าหนาวต้องมาชมทะเลหมอกยามเช้าที่พังงา เมืองสวยในหุบเขา


เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มลดน้อยลง ทำให้ปริมาณฝนในจังหวัดพังงาลดลงด้วยเช่นกัน เป็นสัญญาณของการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในทะเลอันดามัน


ขณะที่ในพื้นที่ตัวเมืองพังงา ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ท่ามกลางหุบเขารอบด้าน ในช่วงเช้าๆ ของทุกวันจะมีทะเลหมอกพร้อมกับอากาศที่กำลังเย็นสบาย เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ ชื่นชอบวิถีชุมชนเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ไม่ว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุครัตนโกสินทร์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและการผจญภัย


จังหวัดพังงา เดิมเชื่อกันว่า ชื่อ "เมืองภูงา" ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา หรือกราภูงา หรือ พังกา (ภาษามลายู แปลว่า ป่าน้ำภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงาปัจจุบัน ในสมัยก่อนเมืองภูงาขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของเมืองภูงาได้ปรากฏอยู่ในทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต


และเหตุที่เมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่า น่าจะเนื่องมาจากเมืองภูงาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์ มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก และชาวต่างชาติเหล่านี้คงออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมืองพังงา เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมืองภูงาว่า Phunga หรือ Punga อ่านว่าภูงา หรือพังงา หรือพังกา ก็ได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...