xs
xsm
sm
md
lg

มวลชนชาวสงขลานับหมื่นคนรวมพลังแสดงความจงรักภักดี-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มวลชนชาวสงขลากว่า 12,000 คน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศกึกก้อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

วันนี้ (23 ต.ค.) มวลชนชาวสงขลากว่า 12,000 คน สวมใส่เสื้อสีเหลือง เดินขบวนรณรงค์แสดงความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มาด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ชูขึ้นเหนือศีรษะด้วยความรัก และเทิดทูน พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย และร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ

ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านเมืองขณะนี้กำลังประสบปัญหา “วิกฤตด้านความมั่นคง” ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมีกลุ่มการเคลื่อนไหวที่มีความพยายามเผยแพร่ข้อมูล และแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องเพื่อยุยง ปลุกปั่น ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทั้งการปราศรัยจาบจ้วงให้ร้าย และการสื่อสารไปทางลบ โดยปราศจากข้อเท็จจริงที่แน่ชัดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมเพื่อให้หลงเชื่อ และนำส่งต่อลงในสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว จนเกิดความเข้าใจผิด และคลาดเคลื่อนในข้อมูล


โดยความรุนแรงของปัญหานับวันยิ่งจะมีมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประเทศนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งคนใด แต่เป็นเรื่องของคนทุกคนในชาติที่จะต้องช่วยกันรักษาแผ่นดินไทยให้แก่อนุชนรุ่นหลัง อันจะนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่น ทำให้ชาติเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนในที่สุด ทั้งนี้ ประชาชนคนสงขลา จึงขอแสดงพลังของคนสงขลาที่มีหัวใจเดียวกัน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น

จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวแสดงเจตนารมณ์ โดยมีใจความว่า 1.พวกเราขอประณามการกระทำที่จาบจ้วง ยุยง ปลุกปั่น การก้าวล่วงสถานบันพระมหากษัตริย์ทุกกรณี 2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่กระทำความผิด และละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งทางตรง และทางอ้อมอย่างเด็ดขาด 3.พวกเราชาวสงขลาจะไม่สนับสนุนหรือส่งเสริม ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ที่กระทำการอันไม่เหมาะสม จาบจ้วง ให้ร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4.พวกเราชาวสงขลาจะร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...