xs
xsm
sm
md
lg

ผอ.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานสงขลา นำพสกนิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน “วันปิยมหาราช”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

วันนี้ (23 ต.ค.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวสงขลาคนหลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” เพื่อร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงก่อตั้งระบบการประปา การไฟฟ้า ทรงพัฒนาระบบการขนส่ง และสื่อสาร ทรงจัดสร้างโรงพยาบาล เพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ ทรงสถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทย ทรงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบเงินตรา โดยทรงริเริ่มการใช้ธนบัตร ทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยใช้วิธีแบบค่อยเป็นค่อยไป ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ทำให้คนไทยมีอิสรภาพ พระองค์ทรงเป็นมหาราช ผู้ทรงพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศในทุกด้านตราบจนทุกวันนี้


ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด แก่กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่ให้มีความเป็นเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...