xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลเมืองเขารูปช้างมีมติไม่รับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น สั่งหยุดสร้างทันที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา มีมติไม่รับโครงการฯ และขอให้กรมเจ้าท่าสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดดำเนินโครงการนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุป

วันนี้ (22 ต.ค.) บริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านทุ่งใหญ่ บริเวณหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มลงมือก่อสร้างบริเวณชายหาด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 โดยเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้รับการร้องเรียนถึงข้อกังวล และข้อสงสัยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของกรมเจ้าท่า เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้ก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้มาทำประชาพิจารณ์ไว้ กรณีเข้ามาศึกษาในพื้นที่ในหมู่ 3 หมู่ 7 ตำบลเขารูปช้าง เมื่อปี 2552


ทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ บริเวณบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3-7 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับวิศวกรโยธาชำนาญการ กรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สุดท้ายมีมติไม่รับโครงการนี้และขอให้กรมเจ้าท่า สั่งให้ผู้รับเหมาหยุดดำเนินโครงการนี้ไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุป

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า วันนี้สรุปความคิดเห็นของประชาชนกับโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของหมู่ 3 หมู่ 7 ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ปรากฏว่าประชาชนมีมติไม่รับโครงการนี้ จึงได้สั่งให้ระงับการก่อสร้างทันที และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูลมาใหม่ เพื่อที่จะมาดำเนินการตามกระบวนการของการดำเนินโครงการนี้ต่อไป

สำหรับการดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ ทางเทศบาลเมืองเขารูปช้างจะไปรวบรวมข้อมูลที่ได้ในวันนี้ พร้อมเอกสารข้อมูลที่ได้ทำไว้เมื่อปี 2552 ส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง เพื่อแจ้งให้รับทราบว่าโครงการนี้มีปัญหา เพราะไม่ได้ปฏิบัติไปตามที่ได้มาทำประชาพิจารณ์ไว้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...