xs
xsm
sm
md
lg

‘อบจ.ตรัง’ ยันทำงานไร้ทุจริต แจงโต้ ป.ป.ช.กรณีประเมินความโปร่งใสไม่ผ่านเกณฑ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตรัง – ‘อบจ.ตรัง’ ออกโรงโต้ ป.ป.ช. กรณีผลประเมินบริหารคุณธรรม และความโปร่งใสดิ่งเหวเหลือแค่ 62 คะแนน ทั้งที่ 10 ปีที่ผ่านมา ได้รางวัลดีเด่นมาตลอด ยันไม่มีการทุจริตในการทำงานอย่างแน่นอน

จากกรณีที่สำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคะแนนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความตื่นตัวในการปรับปรุงให้หน่วยงานมีระบบการทำงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส พร้อมทั้งมีมาตรการในการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมนั้น ทั้งนี้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ทาง ป.ป.ช.นำหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีการนำข้อมูลที่ถูกต้องมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร ทำให้ทาง อบจ.เกิดความกังขา และมีการตั้งข้อสังเกตที่ต้องการคำตอบจาก ป.ป.ช.นั้น

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว นายพรชัย ชูเสน เลขานุการ นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง แถลงให้ความเห็นว่า ผลคะแนนที่ประเมินโดย ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งได้คะแนนต่ำของ อบจ.ตรัง ผิดจากความคาดหวังของคนทั่วไป เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ที่ผ่านมา อบจ.ตรัง ได้รับรางวัลคุณธรรม และความโปร่งใสมาโดยตลอดเวลาร่วม 10 ปี ที่นายกิจ หลีกภัย เข้ามาบริหารจนถึงปัจจุบัน เช่น รางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า และจากหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นที่ยืนยันเรื่องความโปร่งใส


นายพรชัย กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา อบจ.ตรัง ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ป.ป.ช. แต่ปีนี้คะแนนได้ 62.92 คะแนน อบจ.ตรัง ขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการทุจริต หรือความไม่โปร่งใส โดยผลคะแนนนี้วัดจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งวัดจากตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดยคะแนนด้านบริหารความโปร่งใส อบจ.ตรัง ได้คะแนนดีมาก ซึ่งคะแนนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้ 91.58 การใช้งบประมาณได้ 84.68 การใช้อำนาจได้ 88.2 การใช้ทรัพยากรทรัพย์สินทางราชการได้ 83.92 การแก้ปัญหาการทุจริตได้ 86.17 แต่ภาพรวมผลการประเมินได้ 62.92 คะแนน หรืออยู่เกรด D ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการประเมิน

ทั้งนี้ ผลคะแนนที่ทำให้คะแนน อบจ.ตรัง ไม่ผ่าน เนื่องจากคะแนนตัวชี้วัดการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะทางเว็บไซต์ของ อบจ.ได้คะแนนต่ำ ซึ่ง อบจ.ตรัง ยอมรับว่าการทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มีขีดจำกัด พร้อมเร่งแก้ไขประสิทธิภาพการสื่อสาร และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก และสามารถตอบกระทู้สอบถามได้ ทั้งนี้ ทาง อบจ.ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการตรวจสอบ เพราะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนสามารถขอดูได้ แต่เพราะเว็บไซต์มีข้อด้อย จึงทำให้คะแนนส่วนที่จะได้จากการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ต่ำลงไป แต่ อบจ.ตรัง ยืนยันเป็นองค์กรโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอน


นายพรชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา นายกิจ หลีกภัย กับ ป.ป.ช.อาจจะมีเรื่องกันบ้าง โดยได้แจ้งความคดีอาญาเรื่องการหมิ่นประมาท เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสิทธิของ อบจ. เช่น กรณีที่มีการโพสต์ข้อความทำนองว่าจัดงานเรือพระมีการทุจริต ทั้งที่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการตรวจสอบ หรือยังไม่มีมติว่าทุจริต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูแล้วผิดปกติ ทั้งที่ อบจ.ตรัง ยินดีให้ตรวจสอบเสมอ และยังมีกรณีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อ นายกิจ หลีกภัย ด้วย แต่ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการฟ้องดังกล่าวก็เพียงเพื่อปกป้อง และรักษาชื่อเสียงของ อบจ.ตรัง

“ส่วนด้านความโปร่งใสในการทำงาน โดยเฉพาะการประหยัดงบประมาณ ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้บริหารท้องถิ่นคนใดทำได้ เพราะทุกท้องถิ่นหากมีการเปิดซองประมูลได้ใครแล้ว ก็ปล่อยให้เขาทำไปตามสัญญาได้เลย แต่นายกิจ หลีกภัย ยังเรียกผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลมาขอส่วนลด เพื่อนำเงินเข้าสมทบเงินสะสมทุกโครงการ ทำให้สามารถนำงบกลับมาเข้า อบจ.ตรัง เป็นยอดสะสมขณะนี้อยู่ที่กว่า 578 ล้านบาท เฉพาะในปีงบประมาณ 2563 อบจ.ตรัง มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 470,462,570 บาท มีวงเงินตามสัญญา 380,046,650 บาท แต่เมื่อเรียกผู้รับเหมามาพูดคุยต่อรองราคานอกรอบ สามารถประหยัดงบประมาณได้ 90,415,920 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.22”


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...