xs
xsm
sm
md
lg

กุฏิโบราณสร้างสมัยรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 100 ปี ในวัดดอนสะท้อน สวยที่สุดของประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชุมพร - กุฏิเก่าแก่โบราณสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในวัดดอนสะท้อน อ.สวี จ.ชุมพร มีสภาพเดิมสวยงามที่สุดในประเทศไทย ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช

กุฏิเก่าแก่โบราณสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ภายในวัดดอนสะท้อน หมู่ 6 ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2486 สมัยหลวงพ่อทองพุทธะ สะวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส เป็นกุฏิครึ่งปูนครึ่งไม้ ชั้นล่างก่ออิฐฉาบปูน เสาก่ออิฐฉาบปูนเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีลวดลาย บัวหัวเสารับปูนปั้น เป็นบัวแปดกลีบ ราวลูกกรงลวดลายบัวปูนปั้นบน-ล่าง ลูกมะหวดปูนขนาด 4 นิ้ว เสาลูกกรงย่อมุมไม้สิบสอง มีหัวเม็ดกลม ลักษณะฝังลายกลีบบัว ช่องวงกบประตูหน้าต่าง ส่วนบนโค้งครึ่งวงกลม บานวงกบประตู หน้าต่างเป็นแผ่นไม้ฉลุลาย


ตัวอาคารชั้นบนเป็นไม้ทั้งหมด บันไดทางขึ้นชั้นบนก่ออิฐฉาบปูน พื้นปูด้วยไม้กระดานขนาด 7x8 นิ้ว ฝาห้องทำด้วยไม้กระดานขนาด 0.75 x 6 นิ้ว ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน ระเบียงด้านหน้ามีลูกกรงไม้กลึงโดยรอบ ประตูหน้าต่างเป็นลูกฟักไม้ ประกอบลวดบัว ช่องลมรอบอาคารทั้งหมดเป็นแผ่นไม้ฉลุลาย หัวเสาระเบียงด้านหน้ามีไม้ฉลุประดับ หลังคาทรงปั้นหยาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง เพดานเป็นแผ่นไม้ขนาด 0.5x6 นิ้ว ซึ่งสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างยังคงสภาพดังเดิม ไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ส่วนหลังคาเดิมนั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผา แต่เพราะด้วยความทรุดโทรมตามกาลเวลา ได้รื้อลงมาและเปลี่ยนใหม่เป็นกระเบื้องคล้ายกระเบื้องว่าวในสมัยโบราณทรงหยดน้ำ


ปัจจุบันนี้ กุฏิหลังนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช และเป็นผู้ดูแลซ่อมแซมทั้งสิ้น ประกาศขึ้นทะเบียนประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอน 80 ง. วันที่ 12 กันยายน 2540

นอกจากกุฏิโบราณแล้ว วิหารศาลาการเปรียญก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่ ไม่น้อยไปกว่ากุฏิ โดยวิหารศาลาการเปรียญหลังนี้ พื้นจะเทด้วยปูนซีเมนต์ขัดมัน ฐานอาคารก่ออิฐฉาบปูนไม่มีบัวฐาน มีเส้นลวดประดับทางขึ้นด้านหน้า ด้านซ้ายเป็นสิงห์ ด้านขวาเป็นเสือลายพาดกลอน เสาอาคารฉาบปูนประดับบัวหัวเสา ราวลูกกรงลวดบัวลูกมะหวดแบน เสารางลูกกรงมีหัวเม็ด หลังคาทรงไทย โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หัวนาค สันหลังคาชุดล่างประดับใบระกาและปูนปั้นรูปครุฑ ผ้าไขราไม้ ฝ้าเพดานช่องในไม้ 1x8 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2473


พระปลัดประมวล ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน เปิดเผยว่า ในยุคสมัยนั้น หลวงพ่อทองพุทธะ สะวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อทอง” วิชาอาคมสามารถปราบจระเข้ดุร้ายได้เพราะสมัยก่อนบริเวณแม่น้ำสวี จระเข้ชุกชุมมาก ส่วนของกุฏิหลังนี้ได้สร้างขึ้นในช่วงสมัยที่กำลังมีการสร้างทางรถไฟสายใต้ นายช่างที่สร้างทางรถไฟเมื่อสร้างผ่านมาถึงอำเภอสวี ได้เกิดมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อทอง จึงได้นำแบบแปลนมาจากกรุงเทพฯ และมาช่วยกันสร้างกุฏิหลังดังกล่าวขึ้นในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งกุฏิหลังนี้ด้านบนจะมีห้องเล็ก 1 ห้อง และห้องสำหรับจำวัด (ห้องนอน) ของหลวงพ่อทอง 1 ห้อง พร้อมห้องโถงใหญ่ 1 ห้อง ซึ่งกุฏิหลังนี้ยังคงรักษาสภาพความเก่าแก่ความโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี แม้จะมีการซ่อมแซมไปบ้างก็ตาม

เจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน กล่าวว่า ตั้งแต่อาตมาได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ประมาณ 9 ปี ก็ได้พยายามที่จะอนุรักษ์ดูแลรักษาความเก่าแก่ของวัดแห่งนี้ไว้ให้ยังคงสภาพเดิมให้มากที่สุด โดยเฉพาะกุฏิสมัยรัชกาลที่ 5 หลังนี้มีอายุเก่าแก่และสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดชุมพร ซึ่งอาจจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยก็ได้ จึงอยากจะดูแลรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูและเป็นตำนานสืบต่อไป

พระปลัดประมวล ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดดอนสะท้อน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...