xs
xsm
sm
md
lg

โรงแรมภูเก็ตผ่านประเมิน ALQ พร้อมรับต่างชาติเข้ากักตัวกว่า 1,200 ห้อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตเตรียมความพร้อมรองรับต่างชาติเข้าพักพักระยะยาว ด้าน AlQ ผ่านการประเมินแล้วกว่า 1,200 ห้อง แล็บตรวจหาเชื้อที่สนามบินติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 30 วัน หลังพ้นระยะกักตัว 14 วัน

วันนี้ (28 ก.ย.) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 51/2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยทางนายแพทย์สาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของในพื้นที่ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 126 วัน รวมถึงที่ประชุมยังได้วางมาตรการในการสกัดกั้นไม่ให้แรงงานต่างด้าวชาวลบหนีเข้ามายังภูเก็ต โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการจัดชุดตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในที่พัก (แคมป์) จัดหมู่เรือสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล จัดชุดตรวจ/สกัดตรวจตราเฝ้าระวังและสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางด่านท่าฉัตรไชย และจัดชุดตรวจ/สกัดตรวจตราเฝ้าระวังและสกัดผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโรงแรม ALQ ที่ผ่านการประเมิน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอีก 4 แห่ง ในวันนี้ ทำให้ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ และห้องพักได้ผ่านการตรวจประเมินแล้ว 10 แห่ง รวม 1,200 กว่าห้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับผู้เดินทาง Special Tourist Visa (STV) อีกด้วย

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 51/2563 มีมติที่สำคัญ คือการประชุมพิจารณาเพื่อเตรียมความพร้อมการรับผู้เดินทาง Special Tourist VISA (STV) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) นั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ศบค. คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนแบบ Long Stay หรือมีบ้านหลังที่ 2 ในจังหวัดภูเก็ตเข้ามาในประเทศไทยผ่านการจัดการของบริษัทไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 1.เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขตรวจหาเชื้อ ณ สนามบินภูเก็ต โดยขณะนี้กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจเชื้อ จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินภูเก็ต ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 96 คนต่อวัน และทำการทดสอบระบบในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาจะต้องเข้าสู่กระบวนการ ด้านสาธารณสุขที่จังหวัดภูเก็ตกำหนด จากนั้นจึงจะเดินทางไปพักที่โรงแรม ALQ ที่กำหนดไว้เป็นเวลา 14 วัน

2.นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัว จำนวน 2 แอปพลิเคชัน คือ Application AOT และ แอปพลิเคชันติดตามตัว ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าหน้าที่โรงแรม และตำรวจ 3.รถขนส่งที่จะใช้เพื่อขนย้ายนักท่องเที่ยว จะต้องเป็นรถที่มีมาตรฐาน ควบคุมตรวจสอบโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และมีมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 4.นักท่องเที่ยวที่ผ่านการกักตัวครบ 14 วันแล้วจะต้องย้ายไปพักที่สถานที่อื่น เช่น โรงแรมหรือคอนโดมิเนียมที่แจ้งไว้ ภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขในมติที่ประชุมเพื่อต้องการให้เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...