xs
xsm
sm
md
lg

นายก อบต.หาดยาย ชุมพร แจงทั้งน้ำตา งบอุดหนุนเฉพาะกิจถูกตัดเหี้ยนเหลือ 6 หมื่น กระทบการพัฒนา 2 ปี ประกาศวางมือทางการเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชุมพร - นายก อบต.หาดยาย ชุมพร แจงทั้งน้ำตา งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 64 เสนอโครงการรวม 16 ล้าน ถูกตัดเหี้ยนได้มาแค่ 6 หมื่น แถมงบโครงการพัฒนาภาคก็ไม่ได้สักบาทเดียว ส่งผลกระทบการพัฒนาถึง 2 ปี ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น พร้อมประกาศวางมือไม่ลงสมัครสมัยหน้าหลีกทางคนรุ่นใหม่

นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้นำชุมชน ส.อบต.และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน จากกรณีท้องถิ่นจะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ซึ่งจะทำให้ อบต.หาดยาย ไม่มีเงินจากโครงการดังกล่าวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564-2565 รวม 2 ปี ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ผู้สื่อข่าวรายงายว่า ระหว่างที่ นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย พร้อมทีมผู้บริหารได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกฯ ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน รวมกว่า 30 คน ในห้องประชุม โดยมีการตั้งกล้องไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเพจของ อบต.หาดยายด้วย ซึ่งนายธเรวัชร ถึงกับพูดสะอื้นมีน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความเสียใจที่ทำให้ประชาชนผิดหวังจากกรณีดังกล่าว จนทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสไม่มีงบประมาณสนับสนุนเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เป็นระยะเวลา 2 ปี จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก พร้อมกับกล่าวว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี บนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นของตน และสมัยหน้าตนขอวางมือทางการเมืองจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.หาดยาย อีกแล้วเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่บ้าง

นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 855,358,500 บาท ซึ่งทุกๆ ปี อบต.หาดยาย จะได้รับการจัดสรรมากกว่า 10 ล้านบาท สำหรับงบประมาณดังกล่าวในปี 2564 นี้ เสนอไปหลายโครงการ เช่น โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนน และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ รวมงบประมาณ 16 ล้านบาท

ต่อมา ได้มีหนังสือจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย.63 แจ้งผ่านจังหวัดชุมพร มาว่า อบต.หาดยาย ได้รับ 2 โครงการ คือ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทร์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท รวม 2 โครงการเป็นเงิน 61,400 บาท ตนรู้สึกงงมากเพราะทั้ง 2 โครงการนี้ตนไม่ได้เสนอขอไปแต่กลับยัดเยียดมาให้ ส่วนโครงการที่เสนอขอไปทั้งหมด 16 ล้านบาท กลับไม่ได้รับการจัดสรรเลยแม้แต่โครงการเดียว ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าการปรับตัดงบประมาณดังกล่าวทำในระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง ตนถือว่าเป็นการเกลี่ยเงินงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางแห่งกลับได้โครงการและงบประมาณมากเกินความจำเป็น

นายธเรวัชร กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังมีเรื่องแปลกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือผ่านมายังจังหวัดชุมพร แจ้งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ชุมพร เรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค โดยหนังสือดังกล่าวส่งเป็นสำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ. 0023.3/15271 ลงวันที่ 17 ก.ย.63 ส่งมาถึงที่ทำการ อบต.หาดยาย

 โดยระบุว่า “ด้วยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ทำข้อเสนอแผนงานโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 14 ก.ย.63 ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเสนอของบประมาณได้ เพราะเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ลักษณะเหมือนมีเจตนาจะไม่ให้เราใช้เงินงบประมาณดังกล่าว

“หลังตนได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ 17 ก.ย.63 และวันเดียวกันจึงได้รีบทำหนังสือด่วนที่สุดสอบถามไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหลังสวน และได้รับหนังสือด่วนที่สุดตอบกลับมาเมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 ว่า ข้อเสนอแผนงานโครงการและการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค การบันทึกข้อมูลตาม GR Code ระบบได้ปิดแล้ว มีกำหนดปิดกรอบเมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ทำให้ไม่สามารถเสนอของบประมาณได้อีกแล้ว” นายก อบต.หาดยาย กล่าว

นายธเรวัชร กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นของตน ซึ่งจากนี้ต่อไปในปี พ.ศ.2564-2565 อบต.หาดยาย จะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพราะได้รับจัดสรรมาเพียงกว่า 6 หมื่นบาทเท่านั้น และงบประมาณสนับสนุนรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรรแม้แต่บาทเดียว เพราะส่งหนังสือมาล่าช้า ทำให้ท้องถิ่นต้องขาดโอกาสในการพัฒนา ทั้งๆ ที่ อบต.หาดยาย เป็นแหล่งส่งออกผลไม้สำคัญของภาคใต้โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และพืชผลการเกษตรอื่นๆ รวมมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านต่อปี แต่กลับไม่มีเงินงบประมาณจากรัฐบาลเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ซี่งตนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...