xs
xsm
sm
md
lg

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอจาก 2 โครงการ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันนี้ (21 ก.ย.) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

การประกวดคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามหลักการสากล ว่าด้วยเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมทั้งไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงาน ไม่มีปัญหาการเอาเปรียบแรงงาน และการค้ามนุษย์ และส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน 2 เรื่อง คือเรื่อง “ปฏิบัติอย่างไร ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ covid-19” และเรื่อง “แรงงานถูกกฎหมาย มั่นใจ ปลอดภัยไม่ค้ามนุษย์”


โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลงานเข้าประกวดมี 2 กลุ่ม เป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำงานในสถานประกอบการ และขึ้นทะเบียนแรงงานกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 23 ผลงาน ได้รับรางวัล จำนวน 19 ผลงาน ส่วนอีกโครงการที่จัดประกวดคลิป คือ โครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “ของดีบ้านฉัน” แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือประเภทมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ทั้ง 3 ประเภทมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 127 ผลงาน ได้รับรางวัล จำนวน 36 ผลงาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และโครงการสร้างความเข้าใจประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จึงจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธาน และมี นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 100 คน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...