xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ศอ.บต. ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ประเภทร่วมใจแก้จน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. ปลื้มรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “ประเภทร่วมใจแก้จน” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากุเลาและสัตว์น้ำชายฝั่ง และเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดย ศอ.บต.

ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายมะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จ.ปัตตานี เข้ารับรางวัลในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลากุเลาและสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

ในการนี้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า สำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นรางวัลในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ซึ่งแบ่งเป็นหลายด้าน และหนึ่งในจำนวนนั้นคือ ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งทาง ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนงานด้านนี้ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในจำนวนนั้นคือวิสาหกิจชุมชนประมงต้นแบบตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของวิสาหกิจแปรรูปปลากุเลาและอาหารทะเล มีประมาณ 50 ครัวเรือน และมีคนที่ออกทะเลหาปลา ซึ่งเป็นเรือเล็กอีกประมาณ 400 ลำ ซึ่งได้รับผลจากการพัฒนาทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางคณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นว่าการทำงาน การให้การบริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชนของ ศอ.บต. ในมิติการมีส่วนร่วมส่งผลอย่างมีรูปธรรม คือพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมจริงมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง

ด้าน นายมะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มตันหยงเปาว์ จ.ปัตตานี เผยว่า ดีใจมากๆ และดีใจแทนพี่น้องชาวประมง จ.ปัตตานี ทุกๆ คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และที่สำคัญที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในอดีตประชาชนชาวประมงเกิดความกังวลใจถึงการประกอบอาชีพในพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่เมื่อ ศอ.บต.เข้าช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน จึงทำให้ชาวบ้านคลายความกังวล เพราะประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพที่ทำอยู่ ทำให้หลายๆ ครอบครัวมีความสุขต่อการใช้ชีวิตในพื้นที่ และที่สำคัญรางวัลที่ได้ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลของชาวประมงเท่านั้น แต่เป็นรางวัลของประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ศอ.บต.เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง จึงทำให้ปัจจุบันหลายๆ ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคง และอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ได้รางวัลเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นต้นแบบ และนำไปขยายผลแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...