xs
xsm
sm
md
lg

นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโบกธงชาติเป็นสัญลักษณ์เชิญชวนให้ปรองดองกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - นักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้ร่วมกันถือธงชาติไทยเป็นเชิงสัญลักษณ์ เชิญชวนให้ปรองดองกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง

วันนี้ (17 ก.ย.) ที่บริเวณลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตั้งอยู่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ได้มีตัวแทนนักเรียนทั้งชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันถือธงชาติไทยโบกสะบัดหลังจากทำความเคารพธงชาติแล้วเสร็จ เพื่อแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ เชิญชวนนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.นราธิวาส ทั้ง 3 เขต รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความปรองดอง รู้รักสามัคคี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองมีความวุ่นวายและบอบช้ำมามากแล้ว

ต่อมา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ได้แสดงการขับร้องอานาซีดบนเวที ที่มีการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ด้วยภาษาอาหรับ และได้แปลเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ คนดีของสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาหน้าที่ของเยาวชนที่ดีในการประพฤติตัวในสังคมปัจจุบัน และมุ่งเน้นใฝ่คว้าหาความรู้เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองที่ดี นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและบ้านเกิด


และเมื่อแล้วเสร็จกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักห่วงแหนถิ่นเกิด มีความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก เกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น

นอกจากนี้แล้ว กลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ได้มีกิจกรรมปิดท้าย โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 48 และชาวบ้านจิตอาสา ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รายรอบเขตบริเวณโรงเรียน ด้วยการเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูลและปรับพื้นที่ที่รกร้างให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึกและถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเยาวชน ทั้งที่สถานศึกษาและภูมิลำเนาให้มีความน่าอยู่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...