xs
xsm
sm
md
lg

ศรชล.ภาค 3 ร่วม ศคท. คุมเข้มเรือขนส่งสินค้าระนอง-พม่า ลูกเรือประมง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) และหน่วยงานเกี่ยวข้อง คุมเข้มเรือขนส่งสินค้า เรือประมง และลูกเรือทั้งไทยและต่างด้าว ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2

ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) และหน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดฝั่งอันดามัน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ตรวจเรือประมงหน้าท่าที่ขอแจ้งเข้า (PIPO) ทุกลำ เพื่อควบคุมเรือประมงให้ปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงและตรวจวัดอุณหภูมิของลูกเรือประมงทุกคน ทั้งที่เป็นลูกเรือประมงไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากลูกเรือประมงต่างด้าว


โดยที่จังหวัดระนอง ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท.) ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO) ตรวจเรือประมงหน้าท่าที่ขอแจ้งเข้า (PI) (PO) จำนวน 3 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย (PI) เรือโหงวฮะนาวี ขนาด 61.95 ตันกรอส เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือทั้งหมด 9 คน ไทย 1 พา 8 คน เรือ โชคกฤษดา ขนาด 98.41 ตันกรอส เรืออวนลากคู่ มีลูกเรือทั้งหมด 18 คน ไทย 1 พมา 17 คน และเรือโชคบุญพา 2 ขนาด 55.26 ตันกรอส เรืออวนลากคู่ มีลูกเรือทั้งหมด 4 คน ไทย 2 พม่า 2 คน การตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือสวมชูชีพทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานในทะเล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งขณะที่เรือจอดหน้าท่าหรือขึ้นฝั่ง รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


นอกจากนี้ ศรชล.จังหวัดระนอง และ ศคท.จังหวัดระนอง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ทั้ง ตม.ระนอง ตำรวจน้ำระนอง ด่านศุลกากรระนอง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออก เรือประมงระนอง ออกตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่มีเรือขนถ่ายสินค้าและขนถ่ายสัตว์น้ำที่มาจากประเทศพม่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศพม่า เข้าสู่การติดเชื้อระลอกที่ 2 จังหวัดระนองจึงมีมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดน

โดยทาง ศรชล.จังหวัดระนอง ได้ออกคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ 12/2563 ลง 31 ส.ค.2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติของเรือขนถ่ายสินค้าและขนถ่ายสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยให้เข้มงวดการเข้าเมืองของแรงงานพม่า ที่มากับเรือพม่า ให้เรือขนส่งขนาดเล็กเทียบท่าได้ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. เท่านั้น และห้ามลูกเรือขึ้นจากเรือมาบนฝั่งโดยเด็ดขาด และกวดขันการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกับแจ้งให้เจ้าของเรือให้รับส่งสินค้าเสร็จสิ้นภายในเวลา 7 ชม. และให้เรือออกจากระนองโดยเร็วที่สุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ขณะที่ ศคท.จังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเรือ คัดกรองวัดไข้ อำนวยการในการรับคนไทยกลับประเทศผ่านด่านทางน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศคท.จังหวัดภูเก็ต บูรณาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.V.KULNATEE จำนวน 15 คน เดินทางมาจากประเทศศรีลังกา มาขึ้นที่ท่าเรือภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

โดยด่านควบคุมโรค และ ศคท.จังหวัดภูเก็ตได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ผลการตรวจทุกคนปกติ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ ตม. ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ส่งมอบลูกเรือทั้ง 15 คน ให้แก่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรมรีเซนต้าภูเก็ต ต.วิชิต ซึ่งเป็น Local State Quarantine จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19


นอกจากนี้ ศรชล.จังหวัดตรัง ร่วมกับ ศรชล.ภาค 3 และนายทหารประสานความมั่นคงประจำศูนย์ PIPO ตรัง บูรณาการร่วมกับ ชุดสหวิชาชีพของศูนย์ PIPO ตรัง ตรวจเรือประมง และคัดกรองวัดไข้คนประจำเรือ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มชาวประมง โดยตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ คือ เรือพงษ์ชัยเจริญสมุทร เรือ ช.เชี่ยวชาญชัยนาวี และเรือ ช.เชี่ยวชาญชัย ณ ท่าเทียบเรือแพปลา บริษัท เจดีพี จำกัด คนประจำเรือเป็นชาวไทย 24 คน และชาวพม่า 15 คน รวมทั้งหมด 39 คน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง และไม่พบคนประจำเรือที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...