xs
xsm
sm
md
lg

ระนองจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสกัดคนหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ระนอง - จังหวัดระนองจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (2 ก.ย.) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง/ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นาวาเอกภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า นาวาเอกพรพรหม สกุลเต็ม รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นาวาเอกณัฏฐ์ จรัสกุล หัวหน้าศูนย์ควบคุมท่าเรือระนอง

สร้างภาวะการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองให้แก่ประชาชนตามพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมือง รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ บก.ศปชล.ทม. ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดระนอง


ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอย่างรุนแรงภายในรัฐยะไข่ และมีแนวโน้มอาจแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รัฐบาลพม่าได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมให้ประชาชนอยู่กับบ้าน (Stay at home) ในทุกเมืองของรัฐยะไข่ จนทำให้ประขาชนเกิดความตื่นตระหนกและนำมาซึ่งการอพยพ หรือหลบหนีเข้าสู่ประเทศข้างเคียงรวมถึงประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันสกัดกั้น และตรวจสอบการอพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของประชาชนชาวพม่า รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ที่อาจจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดระนอง และ ศคท.จังหวัดระนอง ศรชล.ภาค 3 หน่วยเรือปฏิบัติการในพื้นที่ กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งบูรณาการกำลังในพื้นที่จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ตำรวจน้้ำระนอง ตม.ระนอง

จึงได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประสานการปฏิบัติในการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศพม่า โดยร่วมดำเนินการสกัดกั้น ควบคุมการปฏิบัติการเข้าออกของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและเรือสินค้า รวมทั้งเรือประเภทอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดระนอง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...