xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาเตรียมลงนาม MOU เพื่อการไปสู่ “ไมซ์ ซิตี” คาดจะช่วยสร้างรายได้ไปยังธุรกิจด้านต่างๆ ในพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาพร้อมสู่การเป็น “ไมซ์ ซิตี” อันดับที่ 6 ของประเทศไทย เตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือ 20 ส.ค.นี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดจะเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างงาน กระจายรายได้ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จำนวนมาก

วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา เป็นประธานประชุมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) ใน จ.สงขลา และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ด้านการพัฒนาการจัดประชุมนิทรรศการใน จ.สงขลา หลังจากที่ จ.สงขลาได้ผ่านการประเมินจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.เพื่อให้เป็นไมซ์ ซิตีลำดับที่ 6 ของไทยแล้วเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2563

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดประชุมและนิทรรศการใน จ.สงขลา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงาน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 20 ส.ค. เวลา 13.00 น.


สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วยงานนั้น ประกอบด้วย (1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (2) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา (4) เทศบาลนคร (ทน.) สงขลา (5) ทน.หาดใหญ่ (6) เทศบาลตำบล (ทต.) สำนักขาม (7) หอการค้าจังหวัดสงขลา (8) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

(9) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (10) ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (11) สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (12) สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา (13) สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา (14) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา (15) สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และ (16) เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา

ก่อนหน้านี้ จังหวัดสงขลาได้ก่อตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2563

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ระบุว่า การประเมินเมืองไมซ์ ซิตี ประจำปี พ.ศ.2563 นั้นได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เพื่อเปิดรับจังหวัดที่สนใจจะเข้าเป็นเมืองไมซ์ ซิตี โดยมีจังหวัดที่แจ้งความประสงค์จะขอรับการประเมิน จำนวน 2 จังหวัดได้แก่ จ.สงขลา และ จ.นครราชสีมา โดยจังหวัดที่ต้องการพัฒนาให้เป็นไมซ์ ซิตีนั้น ต้องผ่านกระบวนการการเตรียมความพร้อมเมืองที่ สสปน.ได้จัดทำขึ้น โดยต้องประเมินตนเองว่ามีศักยภาพและความพร้อมหรือไม่ และต้องให้ผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้ามาตรวจเอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ทั้ง 8 ด้าน  


จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ในประเทศไทย โดยการพัฒนาด้านไมซ์เป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สร้างงานและกระจายรายได้ไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เป็นจำนวนมาก จากการศึกษานี้พบว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุนการบริการและคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และขนานนามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม”

จากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่สงขลา พบว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเวนต์ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่ม IMT-GT โดยเฉพาะกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ และประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อม มีศูนย์ประชุม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ภายในโรงแรม มีออแกไนเซอร์ที่มีศักยภาพ รวมถึงหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งสีสัน มีกิจกรรมพิเศษ จึงรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ได้ตลอดทั้งปี

ในขณะที่สงขลามีความพร้อมด้านวัฒนธรรม จากการนำสถานที่ย่านชุมชนเมืองเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา รวมถึงการนำพื้นที่ทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นสถานที่เพื่อจัดงานแสดงสินค้า หรืองานอีเวนต์

ทั้งนี้ การพัฒนาไมซ์ ซิตี มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับเมืองต่างๆ ให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุม การท่องเที่ยว การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งขณะนี้ สสปน.ได้ลงนามกับเมืองหลักใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทยให้เป็นเมืองไมซ์ ซิตี ได้แก่ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา จ.เชียงใหม่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น
   Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...