xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เดินหน้ายกระดับสถานศึกษาขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลา สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เดินหน้ายกระดับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลา สู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านศูนย์สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา “ตำรับสองเล” ขานรับนโยบาย “สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

วันนี้ (18 ส.ค.) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมชมศูนย์สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา ณ ห้องอาหาร “ตำรับสองเล” โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมุ่งเน้นยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ตอบโจทย์นโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


โดยจัดตั้ง “ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา” และ “ห้องอาหารตำรับสองเล” เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาหารพื้นถิ่นสงขลา โดยการสร้างมูลค่า และความโดดเด่นให้แก่อาหารพื้นถิ่นสงขลา นำมาบริการในรูปแบบ Chef’s Table ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้เรียน ตลอดจนประชาชนที่สนใจให้มีศักยภาพในการสรรค์สร้างมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนอาหารพื้นถิ่นสงขลามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบาย “สงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จะผลักดันให้ศูนย์สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา เป็นศูนย์การการจัดการความรู้ (KN) ด้านอาหารพื้นถิ่น ซึ่งผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตต่อไป ซึ่งในวันนี้ บริษัท นาว มีเดีย จำกัด ได้เข้ามาสัมภาษณ์ เก็บภาพ เสียง และถ่ายทำเพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตสารคดีสั้น เพื่อผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ออกอากาศผ่านรายการ “มุมมองใหม่ Five Focus” ทาง ททบ.5

รวมไปถึงการเปิดให้แขกผู้มีเกียรติได้ลิ้มรส และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นสงขลา ณ ห้องอาหารตำรับสองเล โรงแรมดาหลาวิลล์ ซึ่งในวันนี้ชูเมนูอาหารพื้นถิ่น (The Local of Singora Set) ประกอบด้วย 4 เมนู ได้แก่ ยำแตงกวาปลาฟู ซุปแกงเลียงยอดมะพร้าวปลาย่าง ครีมพูเร่จำปาดะ และข้าวหุงดอกดาหลาแกงปักษ์ใต้ โดยศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสงขลา จะเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการตลาด และสาขาอื่นๆ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...