xs
xsm
sm
md
lg

คณะวิศวฯ ม.อ. เปิดหลักสูตรนานาชาติ innoEM ครั้งแรกในเมืองไทย ตอบโจทย์ Start Up รุ่นใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ (Innovation Engineering and Management) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งแต่กระบวนการสร้าง และบริหารจัดการนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่

วันนี้ (17 ส.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในชื่อ Innovation Engineering and Management โดยเป็นหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตจำนงร่วมกันข้างต้น

จึงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร Innovation Engineering & Management และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “องค์กรต้องการเห็นอะไร และ Innovation Engineering and Management ตอบโจทย์ได้อย่างไร” ขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันนี้ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.คํารณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธรรมวิชญ์ สิริภานุพงศ์ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.สุมนาท ลาภาโรจน์กิจ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ


รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันการคิดค้นประดิษฐ์ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วมาก บริษัทที่มีนวัตกรรมเด่นๆ ก็สามารถเป็นบริษัทที่นำตลาดได้ หรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร สามารถเปิดบริษัท Start Up ของตัวเอง และประสบความสำเร็จได้เมื่ออายุยังน้อย หลักสูตร innoEM เป็นหลักสูตรนานาชาติสอนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่สร้างวิศวกรที่เป็นนวัตกร สามารถคิด idea ได้ด้วยตนเอง และนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกร และนำผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นไปทำตลาดได้ด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีความแตกต่างจากหลักสูตรของวิศวะ ในรูปแบบเดิมคือ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และการปฏิบัติ ใช้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริงมาเป็นโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เรียน ให้สามารถออกแบบ และบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม มีความคิดเป็นผู้นำ และสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพผ่านทางคอร์สการอบรมทักษะต่างๆ สนับสนุนให้นักศึกษาไปประกวด แข่งขัน และออกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการลงมือประกอบธุรกิจจริง ด้วยนวัตกรรมของตนเองในระหว่างเรียน

สำหรับหลักสูตร Innovation Engineering and Management (innoEM) สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://innoem.eng.psu.ac.th/ หรือเข้ารับชมความเคลื่อนไหวของหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ทุกระยะที่ https://www.facebook.com/innoemPSU
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...