xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.เตรียมพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.เตรียมพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและสถานที่สาธารณประโยชน์ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป

วันนี้ (11 ส.ค.) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนา สู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนเครือข่ายฮัจญ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายอินเดีย 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายชมรมสานใจไทย สู่ใจใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม

ตลอดจนเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน รวมทั้งสิ้น 340 คน ซึ่งรุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จะมีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และรุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะมีการดำเนินการในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ กิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ที่จะสะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีการดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการลงพื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและสถานที่สาธารณประโยชน์ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...