xs
xsm
sm
md
lg

PNYS ศิษย์เก่า ม.รามคำแหง 4 จชต.ในนาม INC จัดตั้งสภาเครือข่าย พร้อมหนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - ศิษย์เก่า PNYS มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนาม INC จัดตั้งสภาเครือข่าย พร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพ และรัฐไทยต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง

ที่ห้องประชุมบินตัง (บ้านนัจมุดดีน อูมา) ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ศิษย์เก่า PNYS มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ จ.สงขลา รวมกว่า 100 ชีวิต ได้จัดให้มีการร่วมประชุมพบปะหารือ การจัดตั้งสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีชื่อย่อ “สคป.จชต.” ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Interllectual Network Council.southern border province หรือ INC

ทั้งนี้ มีนายนัจมุดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาสหลายสมัย นายเหม รอยิง ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่ม PNYS คนแรกเมื่อปี 2522 และคณะผู้ร่วมก่อตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมทำหน้าที่การประชุม ร่วมพิจารณาร่างข้อบังคับสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนให้สมาชิกพิจารณา โหวตเสียงสรรหาคณะกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการรวม 21 คน ซึ่งสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการศิษย์เก่า PNYS เบื้องต้น 19 คน โดยทั้ง 19 คนเป็นคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จ.สงขลา ในฐานะศิษย์เก่า ม.รามคำแหง กลุ่ม PNYS บรรยากาศเป็นไปด้วยสร้างสรรค์ และความหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย โดยมติที่ประชุมเลือก 1.สภาซูรอ ประธานคือ นายสะมะแอ จูมะ 2.ประธานกรรมการบริหารคือ นายเบลาล ธำรงทรัพย์ และ 3.ประธานที่ปรึกษาคือ นายนัจมุดดีน อูมา


นายนัจมุดดีน อูมา ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม PNYS กล่าวว่า การพบปะประชุมบุคคลที่เคยศึกษา และร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PNYS) ใช้รูปแบบสภาซูรอ เพื่อรวบรวมสมาชิกกลุ่ม PNYS ให้มีส่วนรวมเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน รวบรวมแนวคิด เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่มาตุภูมิ หรือบ้านเกิด

จากนั้น นายนัจมุดดีน อูมา และทางคณะกรรมการฯ ได้ร่วมแถลงประกาศจุดยืน โดยได้กล่าวถึงปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 16 ปี ทำให้พื้นที่บอบช้ำ มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด และเกิดช่องว่าง ความหวาดระแวงของคนในพื้นที่ ซึ่งทางสภา INC พร้อม และยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข หรือสันติภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วย ทุกองค์กร ทหาร ตำรวจ ปกครอง หรืออื่นๆ เพื่อร่วมนำเสนอ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ก้าวข้ามความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ เพื่อให้พื้นที่เกิดความสงบสุขเกิดขึ้นกับพื้นที่ประชาชนอย่างสันติสุขมั่นคง และควรหารูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย

พร้อมขอเสนอว่าควรจะมี Observers (ผู้สังเกตการณ์) ที่เป็นตัวแทนคนในพื้นที่ เข้าร่วมในเวทีพูดคุยสันติสุข หรือ PEACE TALK ซึ่งสภา INC หรือสภาเครือข่ายปัญญาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมให้ความร่วมมือในทุกมิติ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...