xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรเขต 5 เร่งเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกษตรเขต 5 เร่งเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูโดยเร็วที่สุด หลังสร้างผลกระทบในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ทั้งเกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำท่วมฉับพลัน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ซินลากู” ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ของภาคใต้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำ น้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้พื้นที่ และผลผลิตการเกษตรของราษฎรเสียหาย ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ สำรวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุดหลังจากพายุผ่าน พร้อมให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เช่น การส่งเสริมปลูกพืชผักระยะสั้น


สำหรับภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับอีก 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ประสานเน้นย้ำให้จังหวัดติดตามรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่เสียหาย และเตรียมการเฝ้าระวัง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องจากผลของพายุซินลากูให้รีบรายงานทันที ขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นจากเกษตรจังหวัดแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ และนครศรีธรรมราช พบว่า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตเสียหาย เช่น ทุเรียนกิ่งหัก โค่นล้ม ทำให้ผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาดอีกรอบนั้นร่วงหล่นได้รับความเสียหาย คิดเป็นมูลค่าหลักสิบล้านบาท นอกจากนี้ ยังมียางพารา มังคุด พืชล้มลุก และพืชผักสวนครัวได้รับความเสียหายอีกด้วย จึงให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมกรณีฟื้นฟูดูแลสวนผลไม้หลังน้ำลด และได้หารือศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชมในพื้นที่รับผิดชอบ เตรียมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อฟื้นฟูสวนผลไม้เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว

กรณีเสียหายโดยสิ้นเชิง กรมส่งเสริมการเกษตร ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 โดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไว้ก่อนเกิดภัย ตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท


ทั้งนี้ เมื่อเกิดภัยพิบัติ และผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาระบบสำหรับบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติขึ้นใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะได้นำข้อมูลให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือ และคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...