xs
xsm
sm
md
lg

สพร.12 สงขลา จัดมอบเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฯ จชต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สพร.12 สงขลา จัดพิธีมอบเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้ นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรเสริมทักษะสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (2 รุ่น) จำนวน 40 คน และสาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งมี นางสุรียพรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม

นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 120 คน ภายใต้นโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการร่วมกับ ศอ.บต. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการอบรมชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมทักษะระยะการฝึก 10 วัน รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก อ.สะบ้าย้อย จำนวน 20 คน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์จาก อ.นาทวี จำนวน 20 คน และสาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษจาก อ.เทพา จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 10 วัน รวม 60 ชั่วโมง ซึ่งผู้สำเร็จการฝึกจะได้รับวุฒิบัตร และเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน เพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพ อันเป็นปัจจัยการผลิตเบื้องต้นที่จำเป็นในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...