xs
xsm
sm
md
lg

กรมสอบสวนคดีพิเศษลงยะลาตรวจโรงโม่หิน พร้อมดูพื้นที่ภาพเขียนสีโบราณเขายะลา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยะลา - กรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ยะลา สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรวจสอบโรงโม่หิน 5 แห่ง พร้อมตรวจดูพื้นที่ภาพเขียนสีโบราณเขายะลา

วันนี้ (4 ส.ค.) เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำโดย นายพิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวิชาญ ร่วมรักษ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายชยพล สายทวี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้ พ.ต.ท.อัครวัฒน์ อ่อนแก้วทวีศิลป์ ผอ.ส่วนแผนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปพ.จชต.)

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดยะลา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา สนง.ที่ดินจังหวัดยะลา ปกครองอำเภอเมืองยะลา จนท.ทหาร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตำรวจภูธร สภ.ลำใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนธิกำลังร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ประกอบกิจการโรงโม่หิน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.ศิลาอุตสาหกรรม 2.ธนบดีศิลา 3.ศิลาเขาแดง 2563 4.เจริญทิพย์ 5.สามแยกโรงโม่ และ 6.อับดุลลาเต๊ะ ยากัส โดยมีผู้ประกอบกิจการเหมืองหินร่วมเป็นสักขีพยานและให้ข้อมูลในการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย


ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้เป็นไปตามคดีสืบสวนที่ 142/2563 กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่บริเวณเทือกเขายะลา ในพื้นที่ตำบลลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอนุมัติให้ ศปพ.จชต.สืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง กรณีการประกอบกิจการเหมืองแร่บริเวณเทือกเขายะลาในพื้นที่ตำบลลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อมา ศปพ.จชต.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวน และขอออกเลขสืบสวนในระบบบริหารคดี เป็นเลขสืบสวนที่ 142/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประเด็นการดำเนินการ คณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนไปตามแนวทางและประเด็นที่กำหนด ได้แก่ประเด็นความผิดตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ ประกอบด้วยประเด็นมีการทำเหมืองหลังจากประทานบัตรหมดอายุ หรือไม่ มีการทำเหมืองนอกเขตพื้นที่เหมืองที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดไว้ตามแผนผังท้ายประทานบัตรหรือไม่


ขั้นตอนในการออกประทานบัตรชอบหรือไม่ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ การครอบครองแร่ การแต่งแร่ การขนแร่ มีการขออนุญาตถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ มีการชำระค่าภาคหลวงถูกต้องหรือไม่ และประเด็นความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ได้เข้าทำการตรวจที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโรงโม่หินทั้งหมด พร้อมกับสอบปากคำ สอบถามข้อมูลการประกอบกิจการเบื้องต้นจากผู้ประกอบการ และได้ทำการตรวจวัดพิกัดพื้นที่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ ณ ปัจจุบัน และภาพถ่ายทางอากาศในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีเปรียบเปรียบในการประกอบกิจการเหมืองหิน

นอกจากนี้ ยังเข้าสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลา ซึ่งมีชุมชนอยู่ใกล้กับบริเวณประกอบการเหมืองหิน พบว่า เทือกเขายะลาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลิดล ตำบลยะลา มีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่โดยรอบ ภูเขาดังกล่าวเป็นภูเขาหินปูน มีร่องร่อยของการระเบิดหินภูเขาเป็นบริเวณกว้างดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราษฎรในพื้นที่ทั้งในด้านทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย รวมถึงการใช้ชีวิตโดยปกติสุข


ประกอบกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขายะลาได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อันเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดยะลา โดยที่ผ่านมา ผลจากการระเบิดหินทำให้บางส่วนของภาพเขียนสีเขายะลาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ประกอบการเหมืองหินดังกล่าวเข้าข่ายประกอบกิจการเหมืองหินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกแผ้วถางป่า ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย รวมถึงเป็นการทำลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติซึ่งควรหวงแหน อันเป็นความผิดต่อหลายบทกฎหมาย และมีลักษณะเป็นคดีพิเศษตาม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในส่วนของจุดที่เป็นภาพเขียนสีโบราณฝั่งทางทิศตะวันตกของเขายะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา นั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบร่องรอยภาพเขียนสี พร้อมกับถ่ายภาพเป็นหลักฐาน ตรวจวัดพิกัดของพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบเป็นพยานหลักฐานอีกครั้ง ซึ่งจาการลงพื้นที่ดำเนินตรวจสอบตามหมายคดีในครั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนจะได้สรุปพยานหลักฐานทั้งหมดนำเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวน เพื่อพิจารณาเสนอเป็นคดีพิเศษ ทำการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป






Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...