xs
xsm
sm
md
lg

พสกนิกรชาวสงขลา พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พสกนิกรชาวสงขลา พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2563

วันนี้ (28 ก.ค.) ที่วัดห้วยพุด หมู่ 2 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพสกนิกรชาวสงขลาทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และความจงรักภักดี

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ณ วัดห้วยพุด หมู่ 2 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โดยขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน และผู้ร่วมพิธีทุกคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น ให้แก่ผู้แทนเพื่อนำไปมอบให้แก่วัด และโรงเรียน การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทั้งชาย และหญิง การมอบนมกล่อง ขนม และน้ำผลไม้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง การเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” กิจกรรมการใช้จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย (EM Ball), กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการปลูกป่า-ปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น จาวตาลเชื่อม กล้วยฉาบ เครื่องแกง ข้าวพื้นบ้านท้องนาทะเลสาบคาบสมุทรสทิงพระ ไข่เค็มบ้านปะโอ น้ำผึ้งโตนด น้ำส้มสายชูหมักตาลโตนด บริการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม การสาธิตการประกอบอาชีพการทำผัดไทย บริการทางทันตกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...