xs
xsm
sm
md
lg

คนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ยื่นหนังสือรองนายกฯ ขอเงินทุนหมุนเวียน พักชำระหนี้ สร้างภาพลักษณ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ถ้าไม่ช่วยตอนนี้ ภูเก็ตกระทบยาว ชมรมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พื้นที่ภูเก็ต ยื่นหนังสือรองนายกรัฐมนตรี “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” เรียกร้อง 3 ข้อ เงินทุนหมุนเวียน พักชำระหนี้ สร้างภาพลักษณ์เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (26 ก.ค.) ชมรมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ต นำโดย นางทินสุคนธ์ ทองตัน ประธานชมรมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ รวมตัวยื่นหนังสือ ต่อนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งยื่นหนังสือต่อนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 ข้อ

ประกอบด้วย 1.การแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ Soft Loan โดยขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและบังคับใช้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการปล่อยเงินกู้ Soft Loan เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้เงินกู้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง เนื่องจากเงื่อนไขปัจจุบันผู้ที่เดือดร้อนและต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและจ้างงานไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ที่รัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ได้ รวมถึงพิจารณาให้ดอกเบี้ยต่ำและระยะปลอดหนี้เงินกู้อย่างน้อย 1 ปี


2.การพักชำระหนี้ การประนอมหนี้และการยกเว้นการยึดทรัพย์ ขอให้ผู้มำอำนาจออกมาตรการให้สถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ ลีสซิ่งทั้งที่อยู่ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่อยู่พักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และงดเว้นมาตรการยึดทรัพย์เพื่อให้ผู้เดือดร้อนยังคงมีที่พักอาศัยและเครื่องมือทำมาหากินเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวสามารถดำเนินชีวิต ทำงาน ประกอบอาชีพได้เลย เพื่อสร้างรายได้และมีความสามารถในการจ่ายภาษีตามปกติ

3.การสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ประเด็นนี้ ขอความสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตโปรโมตภาพลักษณ์ของภูเก็ตออกไปยังสังคมภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมถึงการโปรโมตสถานที่ สร้างแลนด์มาร์กให้ภูเก็ตมีภาพจดจำที่ดี และวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในภาพรวม 1 ปี


นางทินสุคนธ์ ทองตัน ประธานชมรมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดภ19 พื้นที่ภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันคนภูเก็ตได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดทำให้ส่งผลกระทบไปในทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึงพนักงาน ร้านค้าต่างๆ ซึ่งปัญหาตรงนี้จังหวัดภูเก็ตรับมาเป็นระยะเวลาประมาณ 7 เดือนแล้ว แต่การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลยังไม่ตรงจุด ไม่สามารถแก้ปัญหาให้แก่จังหวัดภูเก็ตได้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาลเข้ามาดูแลภูเก็ตเป็นพิเศษ เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมื่องที่มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูเก็ตเป็นผลกระทบที่รุนแรง และเกิดขึ้นยาวนานกว่าที่อื่น เมื่อไม่มีคนมาเที่ยวภูเก็ตก็จะลำบากต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


สำหรับข้อเสนอที่มายื่นผ่านทางท่านรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อนำเสนอไปยังรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หันมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเรื่องเรื่องของเงินทุนหมุนเวียน เรื่องของการพักชำระหนี้ และเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ เพราะมาตรการที่ออกมานั้นคนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึง จึงอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้จริงๆ


นางทินสุคนธ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้ประกอบการและคนภูเก็ตเองยังคาดหวังว่าจะให้การท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุด แต่มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทราบกันดีอยู่แล้วว่ายังไม่สามารถเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้ เพราะฉะนั้น การท่องเที่ยวภูเก็ตอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปีเศษๆ ถึงจะมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามา สำหรับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางเข้ามาบ้าง แต่อยู่ที่ประมาณ 10% ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยมา จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาใน 3 เรื่องที่มีการเรียกร้องในครั้งนี้เพราะเป็นความเดือดร้อนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริง


ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าไปพบปะและสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่มารอยื่นหนังสือ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปราย พร้อมกับกล่าวว่า ตนทราบดีว่าขณะนี้ทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษเป็นเมืองท่องเที่ยว สำหรับการแก้ไขปัญหาให้แก่จังหวัดภูเก็ตนั้นจะมีการรับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำมาประมวลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...