xs
xsm
sm
md
lg

อย่าพลาด! ชวนชม ชิม ชอป ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง 24-26 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ หาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อย่าพลาด! สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เชิญชมร่วมชม ชิม ชอป ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จ.พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ จ.นราธิวาส จัดงานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในงานมีการจำหน่ายผลไม้สด และแปรรูป เช่น ทุเรียนทรายขาวปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา ทุเรียนพวงมณียะรัง ทุเรียนบูโด สละเมืองลุง สละอินโด จำปาดะขวัญสตูล เงาะสายแร่ทองคำ ลูกหยีทรงเครื่อง เค้กจำปาดะ จำปาดะทอด เค้กละมุด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด สละลอยแก้ว และพบกับกิจกรรมนาทีทองผลไม้ราคาถูก การประมูลทุเรียนเริ่มต้นที่ราคา 1 บาท และการแข่งขันกินผลไม้ฟรี


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาคใต้นับเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งรองจากภาคตะวันออก มีการผลิตไม้ผลหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นสินค้าอัตลักษณ์สร้างชื่อประจำจังหวัด เช่น ราชาแห่งผลไม้ “ทุเรียน” มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกบริโภคกันอย่างมาก เช่น ทุเรียนทรายขาว ทุเรียนพวงมณียะรัง จ.ปัตตานี ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จ.ยะลา ทุเรียนสาลิกา จ.พังงา ทุเรียนบูโด จ.นราธิวาส สละ จ.พัทลุง จำปาดะขวัญสตูล ยังมีผลไม้อื่นๆ ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช มังคุดในวง จ.ระนอง เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น มาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่า ไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้ประจำถิ่นของภาคใต้ หรือที่เรียกกันว่า “ผลไม้อัตลักษณ์” ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านรสชาติ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดให้เป็นพืชที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร และขอเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลไม้ไทย “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้


สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้ ซึ่งได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้) ภายใต้มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับสู่มาตรฐานสากล และมาตรการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด

จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รับทราบเรื่องราว (Story) คุณค่า คุณประโยชน์ และแหล่งที่มาที่ถูกต้องของผลไม้ จนส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดกับผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 นี้ จึงขอเชิญ ชวน ชิม ชอป ผลไม้คุณภาพ ราคาหน้าสวน ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...