xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน. จัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (ศอ.บต.) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.

โดยที่ประชุมยังได้มีการสรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยากรในการสร้างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำองค์ความรู้ส่งต่อสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังได้มีการหารือถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (MOA) ซึ่งมีกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...