xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายนักวิชาการฯ ซัด ศอ.บต.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไม่โปร่งใส-ไม่ชอบธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายนักวิชาการและนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาล-ศอ.บต.ทบทวนโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรมฯ” ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ชี้เวทีวันนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสและไม่ชอบธรรม ปิดกั้นการมีส่วนร่วม ไม่ให้คนเห็นต่างร่วมเวที

วันนี้ (11 ก.ค.) เครือข่ายนักวิชาการและนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน รวม 179 ราย ออกแถลงการณ์ กรณีการผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระบุว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันนี้ โดยการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เห็นต่าง และประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ แต่ไม่อยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา และสร้างบรรยายกาศที่ไม่นำไปสู่การรับฟังอย่างปลอดภัย ด้วยการใช้กองกำลังจำนวนมากในการควบคุมการจัดเวที การปิดเส้นทางผ่านเวทีการประชุม การคุกคามประชาชนผู้เห็นต่าง รวมทั้งนักวิชาการ

“ทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงออกถึงความไม่โปร่งใสและไม่ชอบธรรมในการจัดทำโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ มิอาจสร้างความน่าเชื่อถือและความวางใจได้ ว่าโครงการดังกล่าวที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม”

เครือข่ายนักวิชาการและนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน จึงขอแสดงจุดยืนดังแถลงการณ์เมื่อ 14 พ.ค.2563 และขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและ ศอ.บต. ดังนี้ (1) ให้ทบทวนโครงการ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ โดยไม่กำหนดการตัดสินใจว่าจะดำเนินหรือไม่ดำเนินโครงการเอาไว้ล่วงหน้า

(2) ในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะมีขึ้นในอนาคต ขอให้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิชุมชนที่ได้รับการรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนจะต้องเข้ามีส่วนร่วมได้อย่างมีความหมาย

และ (3) ไม่ใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือการคุกคามใดที่เป็นการขัดขวางหรือกีดกันการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างโดยสันติ ดังเช่นกรณี น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ และกรณีอื่นๆ ทั้งที่มีขึ้นแล้วและอาจจะมีขึ้นอีกต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...