xs
xsm
sm
md
lg

“พอช.” ร่อนแถลงการณ์! ปิดฉากปาหี่เวทีจัดทำ “ธรรมนูญชุมชน” นิคมอุตฯ ทีพีไอก้าวหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนออกแถลงการณ์ปิดฉากเวทีจัดทำธรรมนูญชุมชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

วันนี้ (10 ก.ค.) จากกรณี นายชนธัญ แสงพุ่ม หรือ ดร.เจ๋ง ได้ขอสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เชิญภาคประชาชนและ NGO ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งจะดำเนินงานโดยกลุ่ม TPI มาร่วมกันจัดทำธรรมนูญชุมชน ในวันที่ 13 ก.ค.2563

จากนั้น “ดร.เจ๋ง” ได้นำเรื่องการจัดทำธรรมนูญชุมชนไปพูดคุยในรายการของ “Suthichai Live” ของนายสุทธิชัย หยุ่น และได้ทำภาพเพื่อประชาสัมพันธ์กับเรื่องดังกล่าว แต่กลับเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มคนรวมตัวไล่ ผอ.รพ.จะนะ ออกจากตำแหน่ง ทำให้ภาคประชาชนเกิดความไม่พอใจ และได้กดดันให้ พอช.ยกเลิกการจัดทำธรรมนูญชุมชน ส่งผลให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้ออกแถลงการณ์โดยมีข้อความดังนี้


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แถลงการณ์ กรณีการกล่าวพาดพิงถึงบทบาทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.เกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญชุมชน ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ตามที่รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม ได้ให้สัมภาษณ์รายการ นายสุทธิชัย หยุ่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม มีข้อความบางตอนมีสาระสำคัญว่า พอช. หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นผู้ดูแลเอ็นจีโอ (NGO) และเชิญชวนเอ็นจีโอที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสากรรมจะนะ มาร่วมเวทีการจัดทำธรรมนูญชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น

สถาบันใคร่ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบัน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อขอพบปะหารือและประสานการทำงานร่วมกัน แต่ผู้บริหารสถาบันติดภารกิจยังไม่สามารถยืนยันการพบปะดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้ และ พอช.ก็ไม่เคยได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับอื่นเกี่ยวกับธรรมนูญชุมชนในวันที่ 13 กรกฎาคมแต่อย่างใด

สถาบันมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชุมชนมายาวนาน การจัดทำธรรมนูญชุมชนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั้นต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ละเอียด ทุกฝ่ายยอมรับและมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและกติกาการอยู่ร่วมกันของชุมชน กรณีที่ชุมชนยังมีความขัดแย้งกันอย่างกว้างขวาง ธรรมนูญชุมชนอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น


กรณีการกล่าวอ้างว่า พอช.เป็นผู้ดูแลเอ็นจีโอนั้นก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก เพราะ พอช.ไม่มีอำนาจหน้าที่ทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยที่จะไปดูแลเอ็นจีโอตามกล่าวอ้าง การรวมตัวของเอ็นจีโอ มูลนิธิ สมาคมประชาสังคม หรือองค์กรชุมชนต่างๆ เป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42 และ พอช.ก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้ตั้งมาเพื่อควบคุมองค์กรใดๆ ทั้งสิ้น

การทำงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยปกติ โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องได้หารือและมีข้อตกลงร่วมถึงวัน เวลา สถานที่ คนเข้าร่วมและประเด็นการหารือให้ชัดเจนก่อนจึงจะมีการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ร่วมกันได้ ไม่ใช่เป็นการแถลงฝ่ายเดียวแล้วอ้างอิงหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้หารือกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ก่อน จนสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนทั่วไปดังที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ ข้อมูลข่าวสารที่จะแถลงที่พาดพิงถึงหน่วยงานอื่นก็ต้องมีการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน จึงจะไม่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้แก่สาธารณชน จนอาจลุกลามเป็นความขัดแย้งใหญ่โตได้

สถาบันยินดีทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและให้เกียรติซึ่งกันและกันและต้องเป็นไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองมากขึ้นเป็นลำดับ

จึงเรียนมาให้ผู้นำขบวนชุมชน ประชาสังคมและประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...