xs
xsm
sm
md
lg

ชาวพุทธพม่าแห่ทำบุญวันเข้าพรรษาที่เจดีย์ชเวดากององค์จำลองวัดคลองแห

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวสงขลาออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเข้าพรรษา ขณะที่แรงงานชาวพใาต่างแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ร่วมทำบุญที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ที่วัดคลองแหอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า

วันนี้ (6 พ.ค.) ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ที่บริเวณย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา ประชาชนชาวสงขลาได้นำอาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียนออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตั้งแต่ย่ำรุ่ง ทั้ง 2 ฟากถนน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับในวันนี้มีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก พระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครสงขลาออกมารับบิณฑบาตไม่มากนัก แต่มีพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งจากวัดรอบนอกเขตเทศบาลนครสงขลาหลายวัด นั่งรถยนต์ของทางวัดเดินทางมารับบิณฑบาตในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกวัน ทำให้ประชาชนที่มีความตั้งใจมายืนรอเพื่อตักบาตรพระสงฆ์ สามารถตักบาตรได้อย่างทั่วถึง

โดยทุกคนที่ออกมาทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษาวันนี้ มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรตลอดพรรษา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต


และนอกจากพุทธศาสนิกชนคนไทยจะเข้าวัดทำบุญแล้ว บรรดาชาวพุทธที่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่เข้ามาทำงานอยู่ใน จ.สงขลา ก็พากันไปเข้าวัดทำบุญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะที่พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากององค์จำลอง ที่วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีแรงงานชาวพม่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาว แต่งกายด้วยชุดประจำชาติอย่างสวยงาม เหมารถมาทำบุญในวันเข้าพรรษา ไหว้พระรอบพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลอง และองค์พระทันใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวพุทธทุกเชื้อชาติ รวมทั้งถ่ายภาพเก็บความสวยงามเป็นไว้ที่ระลึกด้วย

สำหรับพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากององค์จำลองแห่งนี้ แรงงานชาวพม่าได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้น และเป็นเจดีย์แห่งแรกที่ชาวพม่าสร้างขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เป็นมหาเจดีย์ชเวดากองไทย-พม่า และเป็นศูนย์รวมใจของชาวพม่าใน จ.สงขลา ในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะมีแรงงานชาวพม่าที่ทำงานอยู่ใน จ.สงขลา เดินทางมาร่วมทำบุญกันเป็นประจำ และจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติทั้งหญิงและชาย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...