xs
xsm
sm
md
lg

กาชาดสงขลาเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาไม้เท้าเพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติดขัดของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน หรือโรคทางระบบประสาทที่มีอาการเดินซอยเท้าถี่เป็นช่วงๆ ก้าวเท้าไม่ออกของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีการเดินที่ผิดปกติ หรือสูญเสียการทรงตัว ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

จึงได้จัดทำโครงการ “ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานนามไม้เท้านี้ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” เมื่อปี พ.ศ.2563 และมีวัตถุประสงค์จะมอบไม้เท้าดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในชุมชนของแต่ละจังหวัด

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” โดยผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1.มีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์ออกให้ระยะ 1 ปี
2.ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันในการประเมินอาการก้าวขาไม่ออก (ข้อมูลจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)

หลักฐานในการสมัครที่ยื่นพร้อมใบสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.ใบรับรองแพทย์
3.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล

ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด และจะรายงานให้สภากาชาดไทย พิจารณาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และทางเพจ facebook เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7432-3760 หรือที่ 08-6490-4748


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...