xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเรียนวันแรกภูเก็ต พังงา เกาะสมุยเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดเทอมวันแรก โรงเรียนในภูเก็ต พังงา เกาะสมุย เข้มใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงหน้าโรงเรียนสำหรับบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกหลังมีมาตรการคลายล็อก พบว่า ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภูเก็ต พังงา เกาะสมุย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนต่างให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยที่จังหวัดภูเก็ต วันนี้ (1 ก.ค.) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนภายใต้การจัดการศึกษาแบบ New Normal อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการตั้งจุดคัดกรองนักเรียนบริเวณประตูทางเข้าออกทั้ง 2 ด้าน


มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับนักเรียนก่อนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียน และที่สำคัญทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยมีนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต คณะครู ตลอดจนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการนี้คณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต ได้มาติดตามการดำเนินการจัดการเรียนสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,970 คน โดยมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก กับ กลุ่ม ข และสลับวันมาเรียนกลุ่มละ 3 วัน ก่อนเข้าเรียนจะมีการเคารพธงชาติภายในห้องเรียนของแต่ละชั้นเรียน ขณะเดียวกันได้มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง และในระหว่างที่นั่งเรียนจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นระยะๆ ขณะที่ในโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะที่นั่งโดยเว้นระยะห่าง และมีการนำฉากใสมากั้น ทั้งนี้ ก่อนเข้าไปจะมีการตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการด้วย


ขณะที่จังหวัดพังงา บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันนี้ (1 ก.ค.) มีเด็กนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถประจำทาง และผู้ปกครองนำนักเรียนมาส่งถึงหน้าโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้มีการวัดอุณหภูมิของเด็กนักเรียนก่อนเข้ามาในโรงเรียน ไม่พบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนตลอดเวลา และต้องมีการเว้นระยะห่างเวลานั่งเรียน 1 เมตร ซึ่งทางโรงเรียนยังมีอ่างล้างมือสร้างขึ้นตามจุดโรงเรียนต่างๆ ให้นักเรียนสามารถล้างมือได้ตลอดเวลา

นายสถิตย์ ทรายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนไปจนถึงภายในโรงเรียน โดยที่ประตูโรงเรียนได้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ และให้เด็กนักเรียนทุกคนล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนพร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนครึ่งหนึ่งของโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนทุกชั้น โดยช่วงชั้นที่หนึ่งมาโรงเรียน และจะแบ่งครึ่งเป็น 2 ส่วนห้องหนึ่งประมาณ 20 กว่าคน และภายในห้องจะมีการเว้นระยะห่างให้นักเรียนมีความปลอดภัยพร้อมทั้งให้เด็กนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดขึ้น ซึ่งในวันแรกนี้มีเด็กนักเรียนมาโรงเรียนประมาณ 500 กว่าคน


ขณะที่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นางอุทัยวรรณ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง ได้นำคณะครู พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย และ อสม.ประจำตำบลแม่น้ำ ได้มาร่วมกันตั้งจุดคัดกรองเด็กนักเรียน บริเวณประตูทางเข้าก่อนเข้าไปภายในโรงเรียนโดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งบุตรหลานภายในโรงเรียนโดยเด็ดขาด

ซึ่งนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโรงเรียน ทุกคนต้องมีหน้ากากอนามัยสวมมาทุกคน และมีมาตรการยืนเว้นระยะห่างกัน ก่อนเดินเข้าประตูรั้วโรงเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ทำการตรวจวัดไข้ พร้อมเจลล้างมือทำความสะอาดก่อน ซึ่งหากพบนักเรียนคนใดวัดไข้แล้วมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแยกเด็กนักเรียนออกจากกลุ่มทันที พร้อมประสานผู้ปกครอง

ขณะที่บริเวณทางเดินหน้าห้องเรียน มีการจัดทำระยะห่างในการเดิน และหยุดห่างกัน 1 เมตร ส่วนภายในห้องเรียน การนั่งเรียนของนักเรียนมีการสลับโต๊ะเก้าอี้ เว้นระยะ และแบ่งนักเรียนให้เหลือห้องละไม่เกิน 20 คน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...