xs
xsm
sm
md
lg

ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด-19”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด-19” เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal

วันนี้ (30 มิ.ย.) ที่โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ บ้านปาเร๊ะรูโบ๊ะ หมู่ 9 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ชุดสันติสุข 404 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จัดกิจกรรม “เปิดเทอมมั่นใจ ห่างไกลโควิด-19” ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอมแบบ New normal เพื่อจัดเตรียมสถานที่ก่อนเปิดการเรียน พร้อมทั้งฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กเรียน บุคลากร และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนแบบ New normal ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอัลอิสลามียะห์ พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดให้โรงเรียนกลับมาเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ และได้ให้คำนิยามการต้อนรับการกลับมาเปิดเทอมด้วยประโยค Back to Healthy school “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข” ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ภายใต้กรอบของความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง มีการเตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิให้นักเรียนทุกเช้า การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ดูแลรักษาความสะอาดมือ จัดห้องเรียน สถานที่ให้มีระยะห่างที่เหมาะสม ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นประจำ และลดการแออัดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการติดตามผล ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญ เมื่อโรงเรียนมีความปลอดภัย ผู้ปกครองลดความกังวลใจลง สร้างความมั่นใจ และสามารถออกไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วยความสบายใจ และมั่นใจขึ้นอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...