xs
xsm
sm
md
lg

ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดปากประร่วมกิจกรรม “ลงแขกดำนา ริมทะเลสาบ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พัทลุง - ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดปากประ อ.เมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรม “ลงแขกดำนา ริมทะเลสาบ” ซึ่งเป็นการทำนาริมทะเลสาบแห่งเดียวของประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นแก่ผู้เข้าร่วม

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่ริมทะเลสาบลำปำ (ทะเลสาบสงขลา ตอนใน) บริเวณริมทะเลสาบหลังโรงเรียนวัดปากประ ท้องที่ ม.8 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ลงแขกดำนา ทำนาริมเล” ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โรงเรียนวัดปากประ นายภุชงค์ วรศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดปากประ ได้จัดโครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวปากประ และระบบนิเวศริมทะเลสาบในพื้นที่บ้านปากประขึ้น โดยการทำนาริมทะเลซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่บรรพบุรุษชาวปากประได้สร้างไว้ โดยใช้พื้นที่ชายฝั่งริมทะเลเป็นแปลงนา ซึ่งพื้นที่ริมทะเลสาบลำปำในพื้นที่ดังกล่าวนี้มีความพิเศษ คือ สภาพดินจะเป็นดินตะกอนที่น้ำพัดมาทับถม จนทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนปากประ และเป็นการสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และระบบนิเวศในชุมชนบ้านปากประ และของพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น เนื่องจากการทำนาริมทะเลสาบนั้นมีเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย

สำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกในครั้งนี้นั้นเป็นพันธุ์มะลิพวง และพันธุ์ กข.43 ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่เศษ ซึ่งผลผลิตจากนาข้าวดังกล่าวนี้ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการอาหากลางวันของนักเรียนต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...