xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแห เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (27 มิ.ย.) ที่ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งมอบนโยบายให้องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลาดน้ำคลองแห เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.หาดใหญ่ และคลองแห่งนี้เป็นเสมือนเส้นทางน้ำ ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดการท่องเที่ยว จึงต้องดูแลระบบนิเวศเพื่อให้ระบบน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงถือโอกาสนี้ให้ประชาชนช่วยกันรักษาสภาพน้ำ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งคลองทั้งหมดได้มีส่วนร่วมที่จะดูแลรักษาคุณภาพของน้ำ โดยต้องร่วมมือร่วมใจไม่ทิ้งของสกปรก หรือสิ่งปฏิกูลลงในคลองแห เพื่อให้คลองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สงขลา ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียจะดูแลทั้งระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลคอหงส์ จนถึงเทศบาลเมืองคลองแห เพื่อดูแลระบบน้ำเสียทั้งระบบ นำไปสู่การบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่อไป

สำหรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการจัดการน้ำเสีย บริเวณตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ ในวันนี้ได้มีการเทน้ำหมักชีวภาพ EM และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลงในคลองแห เพื่อเป็นการบำบัดน้ำในเบื้องต้นให้คุณภาพน้ำในคลองแหดีขึ้น เตรียมพร้อมเปิดบริการตลาดน้ำคลองแหในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. ได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลฯ ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเสียของชุมชน รวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...