xs
xsm
sm
md
lg

คณะแพทย์ฯ ม.อ.ห่วงใยใกล้เปิดเทอม จัดเสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ห่วงใยใกล้เปิดเทอม จัดเสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์” ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม และหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นเป็นลำดับ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม หลายภาคส่วน รวมถึงผู้ปกครองยังคงมีความเป็นกังวลว่าโรคโควิด-19 นี้ อาจกลับมาแพร่ระบาดในสถานศึกษาอีกครั้ง


รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบุลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดจะลดลง แต่เมื่อใกล้เวลาการเปิดเทอมของแต่ละโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครอง และหลายฝ่ายมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การเตรียมความพร้อม รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรค ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความตั้งใจในการจัดเสวนา “เปิดโรงเรียนปลอดภัย เสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์” ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และกุมารแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงนโยบาย มาตรการ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากมาตรการ และการให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้ว ก่อนหน้านี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรของโรงแรม และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการป้องกันตัวเองจาการติดเชื้อ แพร่เชื้อ รวมถึงการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการรับนักท่องเที่ยว


ขณะที่ ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กล่าวว่า ก่อนเปิดโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีมาตรการที่ออกมาเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังมีความต้องการการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ในทางปฏิบัติ สำหรับมาตรการที่ผู้ปกครอง และครูควรทำก่อนเปิดเรียน เช่น การคัดกรองเด็กป่วยของผู้ปกครองและครู ไม่ควรให้เด็กป่วยมาโรงเรียน การกำหนดให้นักเรียนใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางการแพทย์เมื่ออยู่ในโรงเรียน ส่งเสริมเรื่องการล้างมืออย่างถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจใช้การเว้นห่างกัน หรือการปรับระบบเวลาเรียน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างเสริมพลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่มีลูกหลานเล็กๆ ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยหนังสือภาพ “เรายังรักกันทุกวันจ้ะ” ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อภาษารักในวันที่กอดกันไม่ได้ สร้างสายสัมพันธ์ทางใจ แม้กายจะห่างกัน ผลิตโดยโครงการภูมิคุ้มใจ ธนาคารจิตอาสา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และหนังสือ “คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19” โดยโครงการเด็กไทยแก้มใส และศูนย์การเรียนรู้ สสส. มอบแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถอ่าน และดาวน์โหลดหนังสือภาพได้ที่ ww.happyreading in.th
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...