xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.ที่ดินสภาผู้แทนฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิให้ชาวบ้านในภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตรัง - คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของพื้นที่ภาคใต้ (ตรัง พัทลุง สตูล)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย หัวหน้าคณะทำงาน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของพื้นที่ภาคใต้ ตรัง พัทลุง สตูล ที่มีปัญหาคาราคาซังมายาวนาน โดยชาวบ้านพยายามเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหามาแล้วหลายปีแต่ยังไม่ได้ โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด ระดับกรม และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในระดับเขต เข้าร่วมรับฟัง และตอบคำถามในประเด็นปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ มีตัวแทนชาวบ้านที่ประสบปัญหา และได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐหลายกลุ่มเข้าเสนอปัญหา เช่น ปัญหาที่ดินในที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน ปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานฯ เขต ส.ป.ก. เขตรถไฟที่เช่าพื้นที่ไม่ได้ ปัญหาน้ำไฟฟ้าไม่มี รวมทั้งปัญหาที่ดินในพื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ ปัญหาการออกเอกสารสิทธิมิชอบด้วยกฎหมาย แต่กรมที่ดินดำเนินการล่าช้าในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ เป็นต้น

โดยที่ผ่านมา ทุกกลุ่มเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกับชาวบ้าน ด้วยสาเหตุปัญหาในลักษณะเดียวกันคือ ปัญหาการอ้างสิทธิถือครอง ปัญหาการประกาศทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน การถูกจับกุมดำเนินคดี การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินไม่ได้ การขอออกเอกสิทธิในที่ดินทำกิน/อยู่อาศัยไม่ได้ เนื่องจากติดขัดปัญหาเรื่องการพิสูจน์สิทธิการถือครองว่าใครมาก่อนหลัง ระหว่างชาวบ้านกับการประกาศพื้นที่ป่า ความไม่ชัดเจนในขอบเขตที่ดิน เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของแต่ละกลุ่มจะต้องใช้กฎหมาย และแนวทางแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน โดยชาวบ้านแต่ละกลุ่มที่นำเสนอปัญหาก็จะเสนอแนะแนวทางผ่านคณะกรรมาธิการฯ ด้วย เช่น ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน คณะกรรมาธิการฯ เสนอให้ทั้ง 3 จังหวัด จัดทำโครงการสำรวจที่ดินสาธารณะที่มีในจังหวัดทั้งหมด เพื่อให้รู้ขอบเขตที่ชัดเจน ถ้าไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ก็ดำเนินการออก หากอยู่นอกเขตพื้นที่ก็ออกเอกสารสิทธิให้ชาวบ้าน หากอยู่ในเขต น.ส.ล.ก็ให้ชาวบ้านอยู่ทำกินได้ แต่การจัดโครงการดังกล่าวจะต้องกำหนดให้มีตัวแทนชาวบ้านร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อความเป็นธรรม ปัญหาที่ดินรถไฟ ซึ่งชาวบ้านเตรียมพร้อมชุมชนแล้ว ให้การรถไฟฯ เร่งดำเนินการตรวจสอบ และให้ชาวบ้านเช่าให้ถูกต้อง และเข้าพื้นที่เช่าได้ โดยให้ชะลอการบังคับคดี ปัญหาที่ดินในเขตอุทยานฯ ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ ขณะที่หลายปัญหาคณะกรรมาธิการรับเรื่องไปดำเนินการนำเข้าคณะกรรมาธิการฯ เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่ได้ เนื่องจากเป็นปัญหาระดับนโยบาย

นอกจากนั้น ตัวแทนชาวบ้าน ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการฯ ให้เร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กรณีปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงของคนในพื้นที่ จากกรณีพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน พื้นที่หมู่ 3 ต.วังมะปราง ของกรมป่าไม้ เนื้อที่รวมกว่า 638 ไร่ ที่หมดสัญญาสัมปทานมาตั้งแต่ปี 2558 แต่ขณะนี้นายทุนผู้รับสัมปทานเดิมยังอ้างสิทธิเข้าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ และดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าไปไถปรับพื้นที่ โดยที่กรมป่าไม้ ยังไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสัญญาสัมปทาน ขณะที่ชาวบ้านที่ไร้ที่ดินทำกินในพื้นที่ ต.วังมะปราง เรียกร้องให้นำมาจัดสรรให้ชาวบ้านทำกิน จนขณะนี้ปัญหาส่อเค้ารุนแรง

ทั้งนี้ นายประสาร เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ตรัง ชี้แจงว่า สาเหตุที่ทางผู้แทนบริษัท ตรังค์ธารทอง จำกัด ผู้รับสัมปทานเดิม นำเครื่องจักรกลเข้าไปไถปรับวัชพืชในพื้นที่ได้ เนื่องจากบริษัทยังอ้างสิทธิการครอบครองสวนปาล์ม แม้จะหมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว และทางกรมป่าไม้ ยังไม่ต่อสัญญาสัมปทานก็ตาม ทั้งนี้ ตนเองได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะเข้าไปเก็บผลปาล์มไม่ได้ เพราะเท่ากับไปเก็บของป่า ผิดกฎหมายป่าไม้ แต่การดูแลต้นปาล์มด้วยการนำเครื่องจักรกลเข้าไปดูแลนั้น ตนเองยังไม่กล้าสั่งระงับ เพราะตนได้นำหนังสือหารือไปยังฝ่ายกฎหมายกรมป่าไม้ ได้รับคำตอบเสียงแตกออกเป็น 2 แนวทางคือ บางคนบอกว่าหมดสัญญาแล้วก็ต้องหมดสิทธิเข้า แต่บางคนบอกว่าสิทธิยังไม่ขาด ทำให้ตนเองไม่กล้าสั่งให้ระงับการนำเครื่องจักรเข้าไป เพราะกลัวถูกฟ้อง หากบริษัทยังมีสิทธิ

ด้านคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า หากหมดสัญญาแล้วทรัพย์สินก็ต้องตกเป็นของกรมป่าไม้ ใครจะเข้าไปดำเนินการไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมาธิการฯ จะนำไปหาทางออกในสัปดาห์หน้า ที่จะไปประชุมเวทีที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยจะเอาปัญหาพื้นที่เช่าสวนปาล์มน้ำมัน ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ฯ ไปเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป


นอกจากนั้น ชาวบ้าน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ยังได้ร้องเรียนผ่านคณะกรรมาธิการฯ ด้วย เรื่องความล่าช้าของกรมที่ดิน ในการเพิกถอน น.ส.3 ก. ออกจากสารบบที่ดิน โดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ตรัง ได้มีมติเสนอให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส.3 ก.ทั้ง 11 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 608 ไร่ ออกจากสารบบที่ดิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เนื่องจากออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะออกไม่ตรงกับตำแหน่ง ส.ค.1 เดิม และเนื้อที่ไม่ตรงกับ ส.ค.1 (เนื้อที่ ส.ค.1 รวมประมาณ 100 ไร่เศษ แต่นำไปออกเป็น น.ส.3 ก.ได้จำนวน 608 ไร่) โดยนายทุนผู้ครอบครองปลูกปาล์มน้ำมันขณะนี้ซื้อมาจากการกรมบังคับคดี แต่ขณะนี้ระยะเวลาผ่านมาแล้วกว่า 3 ปี การเพิกถอน น.ส.3 ก.ดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

ขณะที่ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง เคยกล่าวกับชาวบ้านขณะเข้าไปติดตามทวงถามความคืบหน้าว่า หากมีการเพิกถอนจะทำให้นายทุนได้รับความเดือดร้อนได้ ทั้งนี้ นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน กล่าวว่า ตนเองตอบได้แค่ทฤษฎีเท่านั้นว่า การเพิกถอน น.ส.3 ก.เป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดิน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีเซ็นคำสั่งเพิกถอน โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพิกถอน ดังนั้น การจะเซ็น รองอธิบดีก็ต้องรอบคอบที่สุด เพราะเซ็นเมื่อไร ก็เป็นจำเลยเมื่อนั้น เพราะจะต้องถูกฟ้องกลับแน่นอนจึงต้องรอบคอบที่สุด

ด้าน นายวิเชียร รัตนโสม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง กล่าวยอมรับว่า ที่ดินดังกล่าวออกไม่ตรงกับเอกสาร ส.ค.1 จริง แต่การดำเนินการล่าช้า เพราะต้องรอบคอบ และที่สำคัญเจ้าพนักงานที่ดินกันตัง ซึ่งเป็นกรรมการด้วยนั้นเปลี่ยนมาแล้วถึง 3 คน แต่ละคนไม่กล้าเกี่ยวข้องด้วย จึงย้ายหนีหมด ทำให้เกิดความล่าช้า พร้อมปฏิเสธว่าตนเองไม่เคยกล่าวกับชาวบ้านว่า หากเพิกถอน น.ส.3 ก.จะทำให้นายทุนเดือดร้อน ส่วนชาวบ้านก็ยืนยันอีกครั้งต่อหน้าคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เดินทางไปจากหน้าห้องผู้ว่าฯ ไปหาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง จนได้รับคำตอบดังกล่าวกลับมา ให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบด้วย

ทางด้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย หัวหน้าคณะทำงาน คณะกรรมาธิการฯ ตั้งคำถามกลับว่า ความล่าช้าดังกล่าวเป็นเพราะกรมที่ดินต้องการยื้อหรือไม่ หรือจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน พร้อมให้ชาวบ้านติดตามทวงถามจากที่ดินในพื้นที่ และหากไม่คืบหน้าจะเตรียมนำเข้าคณะกรรมาธิการฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ชาวบ้านจากทุกกลุ่มยังได้ยื่นหนังสือเรียกร้อง และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎรด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...