xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 มอบโฉนดที่ดิน “โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบโฉนดที่ดิน “โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เดินหน้าสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

วันนี้ (21 มิ.ย.) ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน “โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขของประชาชนที่ได้รับโฉนดในครั้งนี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ในครั้งนี้ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบาย พร้อมสั่งการเป็นระยะเพื่อให้การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถนำไปทำประโยชน์ต่างๆ ทั้งการเพาะปลูกทางการเกษตร การเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ เรื่องที่ดินยังถือเป็นเรื่องความภาคภูมิใจของหลายๆ คน ที่ได้มีมรดกส่งต่อไปให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน


โดยงบประมาณปี 2563 กรมที่ดินได้ดำเนินการทั้ง 28 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ด้วยระบบ RTK GNSS Network อีก 25 จังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยากจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับการครอบครอง และใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง และครอบครัว พร้อมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ จ.สงขลา ด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมาย จำนวน 5,600 แปลง ใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ จ.สงขลา จำนวน 9 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4,236 แปลง เนื้อที่ 16,505 ไร่ 2 งาน 82.62 ตารางวา คิดเป็น 121.03% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และในวันนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ดำเนินการเดินสำรวจในพื้นที่บ้านปากบาง ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 200 แปลง โดยได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...