xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลาติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 ภายใต้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 ภายใต้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนคงมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนำแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ใช้ตรวจสอบประเมินระดับความเสี่ยงจากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมี นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เชน นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด่านศุลกากรในพื้นที่ ตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยในส่วนสถานการณ์ภาพรวมของมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ของจังหวัดสงขลา ขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อร่วม 55 วัน โดยไม่รวมกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งนำแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” มาใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากประชาชน และผู้ประกอบการ


อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเก็บข้อมูลโควิด-19 การเฝ้าระวังตามพื้นที่ หรือเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะเฝ้าระวังขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หรือ COVID-19 Sentinel Surveillance ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-17 มิถุนายน 2563 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังรายใหม่ กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คนจำนวนมาก เช่น คนขับหรือพนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์ และพนักงานขนส่งของ ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา เช่น แรงงานต่างชาติ เจ้าหน้าที่ประจำด่าน และผู้ประกอบการรวมจำนวน 1,986 ตัวอย่าง พบว่ามีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการขออนุญาตเปิดดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย มาตรการการเข้าเยี่ยมศูนย์เด็กและเยาวชน มาตรการการเข้าเยี่ยมฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน การพิจารณาผ่อนคลายการปิดพื้นที่เสี่ยง หลักเกณฑ์วิธีการควบคุมโรคติดต่อสำหรับการเปิดด่านพรมแดนเพื่อการขนส่งสินค้า และการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนคลาย ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างจริงจังต่อเนื่อง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...