xs
xsm
sm
md
lg

ทหารมาแล้ว! ประกาศใช้สภาสันติสุขดัน “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ให้สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้คำมั่นแก่ ศอ.บต. เดินหน้าร่วมผลักดัน “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ให้ลุล่วงตามนโยบายของรัฐบาล เตรียมใช้สภาสันติสุข-ภาคประชาชนเคาะประตูบ้านแจงรายละเอียดโครงการ ด้าน ศอ.บต.เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นอีก 32 เวที

วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ พล.ต.ธิรา แดหวา ผอ.ศูนย์สันติวิธี พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ พร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

พล.ต.เกรียงไกร กล่าวว่า กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินการได้อย่างลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ สิ่งสำคัญในการสร้างการรับรู้คือต้องน้อมนำยุทธศาสตร์การพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้ ซึ่งหากเกิดช่องว่างของการทำความเข้าใจกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้ ทั้งนี้ จากการรับฟังภาพรวมของโครงการ ถือว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งช่วยให้คนที่กลับบ้านแล้วไม่มีงานทำ จะมีงาน อยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีเศรษฐกิจดี สังคมดี

“สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ คือ การสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมสร้างความเข้าใจอย่างจริงจัง เผยถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีแนวทางรับมือกับผลกระทบด้านลบต่างๆ ด้วย อาศัยกลไกของภาคประชาชนเข้าถึงพื้นที่แต่ละหลัง หรืออาศัยกลไกการประชุมผ่านสภาสันติสุขเพื่อเสนอแนวทางต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นี้เชื่อว่าจะทำให้การดำเนินงานมีความราบรื่นมากขึ้นต่อไป” รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าว

ด้าน พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และได้รับการตอบรับที่ดีในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแผนศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาและแผนเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทั้งในรูปแบบระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว โดยจากนี้ ศอ.บต.มีแผนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ตำบลอีก 32 เวที


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...