xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.พังงาทุ่มงบกว่า 8 ล้าน เปิดห้องแล็บตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ 2 โรงพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พังงา - ผู้ว่าพังงา จับมือนายก อบจ. เปิดห้องแล็บตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 2 โรงพยาบาล ตรวจได้วันละ 400 ราย รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ยังสามารถตรวจหาไวรัส HPV สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไวรัสก่อโรคอุจจาระรุนแรงในเด็ก ได้อีกด้วย
นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา นายเสวก เกิดลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พญ.ทิพรัตน์ ต้นตระกูลประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพังงา ส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พังงา และเครือข่าย อสม.เข้าร่วมส่งมอบห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล (LABORATORY) เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลพังงา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับที่ 113 โดยทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับการตรวจได้สูงสุดวันละเกือบ 400 ราย


นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับพิธีเปิดโครงการห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลพังงาซึ่งโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาในการจัดทำห้องปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,725, 000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพังงา จำนวนเงิน 4,390,000 บาท และโรงพยาบาลตะกั่วป่าจำนวน 4,335,000 บาท ซึ่งการจัดทำห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดพังงาที่จะมีห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นแห่งแรกในพื้นที่โรงพยาบาล 2 แห่ง โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจวิเคราะห์ถึงจังหวัดอื่น และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วไม่เกิน 3 ชั่วโมง และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ทันท่วงที ลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วย


ห้องปฏิบัติการนี้นอกจากตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ยังสามารถตรวจหาไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงรุนแรงในเด็ก เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งการพยากรณ์โรคได้อย่างรวดเร็ว ในการเป็นข้อมูลในการวางแผนการควบคุมพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ในการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วป่า และโรงพยาบาลพังงา


ด้าน นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า อบจ.พังงา ได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายชนิดให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และได้สนับสนุนงบประมาณ สร้างห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล (LABORATORY) เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.พังงา และ รพ.ตะกั่วป่า ซึ่งจะทำให้แพทย์และพยาบาลในจังหวัดพังงามีความสะดวกในการตรวจหาเชื้อมากยิ่งขึ้นและสามารถทราบผลได้ทันที โดยไม่ต้องส่งผลตรวจไปต่างจังหวัดอีกต่อไป สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจเชื้อได้ฟรี ส่วนผู้ที่ประสงค์ตรวจรับรองตนเองนั้นจะมีค่าใช้จ่ายรายละ 3,000 บาท นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการนี้ยังสามารถตรวจเชื้อโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...