xs
xsm
sm
md
lg

รถทัวร์กรุงเทพฯ-เบตง เปิดเดินรถแล้ววันนี้ ย้ำผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - รถทัวร์กรุงเทพฯ-ยะลา-เบตง เปิดเดินรถภาคใต้ทุกเส้นทางแล้ว หลัง ศบค.ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เน้นย้ำผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่บริษัท สยามเดินรถ จำกัด ทางบริษัทได้เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคน หรือสินค้าระหว่างจังหวัด ที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้


นายสุกรี เจะนิ พนักงานขับรถ เปิดเผยว่า ทางบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนดจะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด และงดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น

นอกจากนี้ พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะสั่งห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Check in/Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออก และจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรถโดยสารจะจอดรับส่งตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...