xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพภาค 4 พร้อมผู้แทนพิเศษร่วมประชุมสมาพันธ์ไทยพุทธเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาในชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมพบปะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักมวลชนและกิจกรรมพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยประธาน และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาการรุกล้ำที่ดินธรณีสงฆ์ และปัญหาที่ดินทับซ้อน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในด้านพระพุทธศาสนายังมีความจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ จากรอบด้าน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในทุกศาสนา ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...