xs
xsm
sm
md
lg

จี้เปิดสนามบินภูเก็ต หนุนธุรกิจท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกเดินทาง หลังภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “เรวัต อารีรอบ” ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีต ส.ส.ภูเก็ต ทำหนังสือถึง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือน จี้พิจารณาเปิดสนามบินภูเก็ต หนุนภาคธุรกิจ เดินทางสะดวก ด้านผู้ว่าฯ เผยเสนอขอเปิดไปแล้ว

วันนี้ (2 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดภูเก็ต โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้เปิดสนามบินภูเก็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องการเดินทางและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

โดยระบุว่า "เราทำงานทุกวัน ผมได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพ สอบถามว่าในเมื่อ เราเปิดบ้าน เปิดเมืองแล้วด้วยทางรถยนต์ ทางเรือ แล้วทำไมไม่เปิดทางเครื่องบิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม จะทำให้เกิดการสร้างรายได้ ส่งผลมายังระบบเศรษฐกิจของประเทศ เงินจะได้สะพัดสูงขึ้นตามไปด้วยไปในคราวเดียวกัน"

พร้อมทั้งได้โพสต์หนังสือที่ส่งไปยัง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เร่งพิจารณาเปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยอ้างถึงประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พ.ค.63

เนื่องด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พ.ค.63 กำหนดระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ภายใต้มาตราการ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้

แต่เนื่องจากปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนสถานการณ์ต่างๆ ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะเกือบปกติ จะเห็นได้ว่าประกาศครั้งล่าสุดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ให้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเกือบปกติ เช่น การปรับเวลาออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 03.00 น. อีกทั้งยังผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคในระยะที่ 3 ให้กิจการ กิจกรรมสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและการจัดนิทรรศการ โรงภาพยนตร์ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย นวดเท้า รวมทั้งยังมีกิจการบริการด้านอื่นๆ อีก และที่น่ายินดีเป็นเรื่องที่ ศบค.ได้แถลงในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ถึงกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย ถึงกับเตรียมประกาศให้ประชาชนคนไทยสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน เพื่อได้โปรดพิจารณาช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มธุรกิจสาขาชีพต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เดือดร้อนมานานจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร่งพิจารณาเปิดดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม ทำให้ประชาชนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เป็นปกติจนเลี้ยงตัวและครอบครัวได้อย่างไม่ฝืดเคือง เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อันอาจทำให้การดำรงชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะใกล้เคียงวิถีชีวิตใหม่ตามปกติ และยังทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศสะพัดสูงขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเปิดสนามบินภูเก็ตนั้น ทางจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ทำหนังสือถึง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณาสั่งเปิดดำเนินการสนามบินภูเก็ตไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนังสือตอบกลับจากสำนักงานการบินพลเรือนว่าจะให้เปิดใช้สนามบินภูเก็ตเมื่อไหร่

ขณะที่ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ ศบค. และ จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ในการเปิดสถานที่ และดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) นั้น ทั้งนี้ ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในช่องทางบก และช่องทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนด

ในส่วนการเดินทางช่องทางอากาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวย้ำว่า การเปิดใช้ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือสนามบินภูเก็ต เป็นอำนาจของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เสนอให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางการเดินทางทางอากาศแล้ว

“ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารแจ้งจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...