xs
xsm
sm
md
lg

ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ 2 ให้ยกเลิกโครงการเขื่อนกั้นคลื่นชายหาดม่วงงาม จ.สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจ สื่อเถื่อน
ศูนย์ข่าวภาคใต้ ภ ชาวม่วงงามยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ 2 วอนขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนกั้นคลื่นชายหาดม่วงงาม จ.สงขลา ประกาศจะนั่งรอคำตอบหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาจนกว่าจะได้รับคำตอบ

วานนี้ (1 มิ.ย.) เพจ “สื่อเถื่อน” รายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชาวบ้านจาก ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการเขื่อนกั้นคลื่นชายหาดม่วงงามถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นครั้งที่ 2

น.ส.เปรมชนันท์ บำรุงวงศ์ ชาวม่วงงาม กล่าวว่า เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม เป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ต.ม่วงงาม และพื้นที่ใกล้เคียงที่รักหาดทราย ได้มายื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 7 ต.ม่วงงาม โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีลักษณะการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ปัจจุบันการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการขุดทรายเปิดหน้าหาด ตอกเสาเข็มลงบนหาดทราย นำแผ่นคอนกรีตวางลงบนชายหาด ซึ่งทำให้หาดทรายม่วงงามที่เคยสวยงามพังทลาย ไม่สวยงามอีกต่อไป อีกทั้งประชาชนม่วงงามเห็นว่า โครงการดังกล่าวนี้ไม่มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่ชายหาดหมู่ที่ 7 นั้นไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงแต่อย่างใด

“ตั้งแต่ปี 2556-2562 ชายหาดม่วงงามในพื้นที่โครงการนี้ มีการเปลี่ยนแปลงสุทธิลักษณะของการทับถมในอัตรา 1.929 เมตรต่อปี ซึ่งสอดคล้องต่อรายงานการศึกษาสถานการณ์ชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่งของหาดม่วงงาม จึงไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของชุมชน เช่น การรุนกุ้งเคย หาหอยเสียบ เดินวัวริมชายหาด จอดเรือ วิถีชีวิตเหล่านี้จะหายไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการและสิ่งที่สูญเสียไปนั้นไม่คุ้มค่า” น.ส.เปรมชนันท์ กล่าว

ด้าน น.ส.บุญญาพร ฉายพรหมเเก้ว กล่าวว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้ชายฝั่งทะเลม่วงงามเกิดการเปลี่ยนแปลง หาดทรายด้านหน้าโครงสร้างจะหายไปอย่างถาวร เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในด้านเหนือของโครงการ ซึ่งจะทำให้ประชาชนม่วงงามและพื้นที่ใกล้เคียงที่เคยอาศัยใช้ประโยชน์หาดทรายในการนันทนาการ การประมงริมชายฝั่ง ไม่สามารถที่จะดำเนินตามวิถีชีวิตอันเป็นปกติได้ มิหนำซ้ำการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชายหาดใกล้เคียง

นอกจากนั้นแล้ว การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ มีความบกพร่องในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ และรอบด้าน ประชาชนม่วงงามและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากไม่เคยได้รับรู้ รับทราบ และเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการ

และถึงแม้ประชาชนจำนวนมากออกมาแสดงพลังคัดค้านโครงการดังกล่าว รวมถึงการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยมีรายชื่อผู้สนับสนุนการฟ้องคดีเพื่อให้ยุติการดำเนินโครงการดังกล่าวกว่า 500 คน แต่เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงามยังไม่รับการตอบรับจากเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะรับฟังเสียงความทุกข์ร้อนใจของประชาชนที่เสนอให้ยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งหมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงามแต่อย่างใด ในขณะที่โครงการดังกล่าวนั้นยังคงเร่งดำเนินการ และสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรหาดทราย ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชุมชนม่วงงาม

น.ส.บุญญาพร กล่าวอีกว่า เมื่อการเรียกร้องของประชาชนยังไม่อาจทำให้ผู้มีอำนาจในสังคมได้ยิน และได้รับการตอบสนองในเจตนารมณ์ วันนี้เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม จึงขอส่งหนังสือเรียกร้องถึง ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ได้รับฟังเสียงของประชาชนม่วงงาม ที่มีเจตนารมณ์ในการปกป้องหาดทรายจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงามขอให้ยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมชายฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยทันที

การมายื่นจดหมายเปิดผนึกในครั้งนี้ เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับ และดำเนินการตามคำขอของประชาชน เพื่อการคงรักษาหาดทรายไว้ให้ยั่งยืนและการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้ราชการจังหวัดสงขลามีคำสั่งยกเลิกโครงการดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และทางชาวบ้านจะนั่งรอคำตอบอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาจนกว่าจะได้คำตอบ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...