xs
xsm
sm
md
lg

ปลาฉิ้งฉ้าง เกาะยาว แลกข้าวสารชาวนาศรีสะเกษ สู้ภัยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พังงา - ปลาฉิ้งฉ้างและกะปิ ของดีเกาะยาว จ.พังงา ขึ้นเครื่องซี 130 ไปอีสาน แลกข้าวสารชาวนาศรีสะเกษ สู้ภัยโควิด-19

วันนี้ (28 พ.ค.) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ร่วมต้อนรับ พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าของโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้าร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดศรีสะเกษตร โดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง กะปิ ปริมาณรวม 1.70 ตัน มูลค่า 246,000 บาท แลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ 100% ข้าวสารหอมมะลิเอไรซ์ 100% ปริมาณรวม 10 ตัน มูลค่า 320,000 บาท ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ
พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เปิดเผยว่า โครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 เป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่มีข้อจำกัดในการหาตลาดระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม” โดยใช้ชั่วโมงบิน การฝึกบินเครื่องบินลำเลียงซี 130 มาสนับสนุนการขนส่งทางอากาศ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...