xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศให้วันที่ 26 พ.ค.ของทุกปีเป็น “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงความดีของ พล.อ.เปรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลาประกาศให้วันที่ 26 พ.ค.ของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบของการอสัญกรรม “ป๋าเปรม” เป็น “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความซื่อสัตย์สุจริตของ พล.อ.เปรม ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ในแผ่นดิน

วันนี้ (26 พ.ค.) ที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนใน จ.สงขลา ร่วมพิธีเนื่องในวัน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีกล่าวสดุดี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และการยืนสงบนิ่งพร้อมเปิดเพลง “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พล.อ.เปรม

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้มีประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 22 พ.ค. กำหนดให้วันที่ 26 พ.ค.ของทุกปีเป็น “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยคำกล่าวที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" เป็นสัจจะวาจาที่ พล.อ.เปรม ซึ่งเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิด รักษายิ่งชีวิตและถ่ายทอดสู่บุคคลในวงการต่างๆ ตลอดมา ซึ่งจังหวัดสงขลาได้กำหนดให้มีวาระว่าด้วยการพิจารณาการเชิดชูเกียรติ พล.อ.เปรม เนื่องในโอกาสครบรอบปีของการถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 26 พ.ค.2563 และที่ประชุม “องค์กรภาคี 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จึงได้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์กำหนดวันดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความซื่อสัตย์สุจริตของ พล.อ.เปรม ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ในแผ่นดิน

“จึงเห็นสมควรกําหนดให้วันที่ 26 พ.ค.ของทุกปี เป็น ‘วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน’ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลายึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน ‘เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน’ ให้สัมฤทธิผล อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...