xs
xsm
sm
md
lg

พี่น้องไทยมุสลิมภาคใต้ร่วมละหมาดฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ท่ามกลางการระบาดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากจังหวัดยะลา
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวไทยมุสลิมจังหวัดภาคใต้ตอนล่างร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมปฏิบัติตามหลักการของสำนักงานจุฬาราชมนตรีกำหนดไว้อย่างเข้มงวด ป้องกันการระบาดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (24 พ.ค.) ชาวไทยมุสลิมจังหวัดภาคใต้ตอนล่างร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี พร้อมปฏิบัติตามหลักการของสำนักงานจุฬาราชมนตรีกำหนดไว้อย่างเข้มงวด หลังจากสิ้นสุดเดือนถือศีลอด 1 เดือนแล้ว เป็นวันเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิม ซึ่งเป็นวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตามปฏิทินอิสลาม ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของศาสนาอิสลาม ทำให้บรรยากาศในช่วงเช้าตามมัสยิดต่างๆ จะมีชาวไทยมุสลิมจะเดินทางมาร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีกันเป็นจำนวนมาก

ภาพจากจังหวัดสงขลา
จ.สงขลา ชาวไทยมุสลิมต่างพาครอบครัวไปร่วมกันละหมาดตามมัสยิดต่างๆ ซึ่งเป็นศาสนกิจสำคัญอันดับแรกในวันอีดิ้ลฟิตริ แม้จะไม่คึกคักเหมือนทุกปีเพราะต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างรัดกุม นอกจากนี้ มัสยิดบางแห่งมีการปิดถนนในหมู่บ้านชั่วคราว เช่น มัสยิดญามีอุลมุตตากีน ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ โดยมีการเตรียมพื้นที่บนถนนเพื่อรองรับผู้ที่มาละหมาดหากในมัสยิดมีพื้นที่ไม่เพียงพอและล้นมัสยิด นอกจากนี้ยังมีการแบ่งผู้คนให้ไปละหมาดตามสุเหร่าต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนเพื่อลดความแออัด ซึ่งต่างจากทุกปีที่จะมีการละหมาดกันที่มัสยิดเป็นส่วนใหญ่

ภาพจากจังหวัดนราธิวาส
จ.นราธิวาส ที่สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเด็กแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่และสวยงามตามแบบอย่างของอิสลาม ต่างพาบุตรหลานเดินทางมาเข้าร่วมพิธีละหมาดเนื่องในวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีกันเป็นจำนวนมาก โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยก่อนละหมาดต้องล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เช็กอุณภูมิวัดไข้ และต้องอาบน้ำละหมาดจากบ้าน รวมถึงพรมละหมาด (จาเดาะ) ไม่ควรพาเอาเด็กเล็กและผู้ที่มีอาการไข้มาอีกด้วย

ภาพจากจังหวัดยะลา
จ.ยะลา ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ทางเครือข่ายองค์กรมุสลิม และมัสยิดกลางจังหวัดยะลา พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่กว่า 1,500 คน ได้ร่วมจัดพิธีละหมาดเนื่องในโอกาสวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ประจำปี 2563 ท่ามกลางการคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือในการงดการใกล้ชิด เช่น การทำสลาม หรือการสวัสดีทักทายกัน แทนที่จะมีการจับมือสลามแบบเดิมให้มีการยกมือ และกล่าวสลามต่อกัน นอกจากนี้ ยังยกเว้นการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ภาพจากจังหวัดสตูล
จ.สตูล ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง) ต.พิมาน อ.เมืองสตูล ชาวไทยมุสลิมทุกคนที่มาประกอบพิธีละหมาดต้องสวมหน้ากากอนามัย นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ต้องจารึก และงดการจับมือหรือการสลามเพื่อขอมาอัฟ ให้เป็นการยกมือแทน โดยทุกคนก่อนเข้าในบริเวณมัสยิดต้องผ่านการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นกฎเข้มงวดในการทำพิธีละหมาดฮารีรายอ ท่างกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19

ภาพจากจังหวัดปัตตานี
จ.ปัตตานี ที่มัสยิดโบราณสถานกรือเซะ ตั้งอยู่บริเวณ ม.3 บ้านกรือเซะ ต.ตันหยงลุโล๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้มีประชาชนชาวไทยมุสลิมจากทั่วสารทิศร่วมกันละหมาดอิดิ้ลฟิตตรี เพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษหรือฮารีรายอ ภายใต้เงื่อนไขการป้องกันโควิด19 ของสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ทำให้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเริ่มคึกคักมากขึ้น หลังจากต้องประสพกับบรรยากาศเงียบเหงาจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา

ภาพจากจังหวัดสงขลา

ภาพจากจังหวัดสงขลา

ภาพจากจังหวัดสงขลา

ภาพจากจังหวัดนราธิวาส

ภาพจากจังหวัดนราธิวาส

ภาพจากจังหวัดยะลา

ภาพจากจังหวัดยะลา

ภาพจากจังหวัดสตูล

ภาพจากจังหวัดสตูล

ภาพจากจังหวัดปัตตานี

ภาพจากจังหวัดปัตตานี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...