xs
xsm
sm
md
lg

"ขุมเหมืองเอกชน" ทางรอดภูเก็ตขาดน้ำหน้าแล้ง “ขุมวานิช” ขายให้ ติดตั้ง Mobile Plant ผลิตส่งพื้นที่ขาดน้ำแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตและการประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ต เร่งเจรจาเจ้าของขุมเหมืองซื้อน้ำผลิตน้ำประปา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากหน้าแล้ง “ขุมวานิช” ขายให้แล้ว 2 แสนลูกบาศก์เมตร ติดตั้งระบบผลิตน้ำเคลื่อนที่ หรือ Mobile Plant ผลิตน้ำประปาส่งพื้นที่ขาดน้ำแล้ว

ปัญหาภูเก็ตขาดแคลนน้ำ เกิดขึ้นทุกหน้าแล้งที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง 1-2 ปีที่ผ่านมา ภูเก็ตต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก หมู่บ้าน ชุมชน ต่างๆ ไม่มีน้ำใช้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำไม่สามารถจ่ายน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ จากปริมาณน้ำในอ่างเหลือน้อยเต็มที ภาคเอกชนโดยเฉพาะโรงแรมต้องซื้อน้ำจากรถน้ำ ทำให้ภาพของรถขายน้ำวิ่งกันให้ขวักไขว่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพราะน้ำประปาที่ผลิตจากการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอต่อความต้องการ


ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งของภูเก็ต เกิดจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตกว่าปีละ 14 ล้านคน สร้างรายได้ให้เกาะภูเก็ตปีละกว่า 4.4 แสนบาท ทำให้ความต้องการการใช้น้ำเพิ่มสูงตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ประกอบกับในปีนี้ฝนทิ้งช่วงค่อนข้างนาน ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของภูเก็ต ที่มีแหล่งน้ำดิบจาก 3 อ่างเก็บน้ำหลักๆ คือ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางวาด และอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ

จากการศึกษาพบว่า ภูเก็ตยังมีแหล่งน้ำดิบแหล่งใหญ่ที่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาบริการคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คือ ขุมเหมือง ซึ่งมีปริมาณน้ำจำนวนมาก จากการศึกษาพบว่าภูเก็ตมีขุมเหมืองที่คุณภาพน้ำสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้มีถึง 119 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต แต่ขุมเหมืองเกือบทั้งหมดอยู่ในมือของเอกชน ที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในขุมเหมืองทั้งหมด

ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเจรจากับเจ้าของขุมเหมืองเพื่อซื้อน้ำมาผลิตน้ำประปา แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวนหลายๆ ขุมเหมือง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเจ้าของขุมเหมือง แต่ที่เจรจาประสบความสำเร็จและทางเจ้าของขุมเหมืองยอมขายน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตเพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้ว คือ ขุมเหมืองวานิช ต.ศรีสุนทร อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นขุมเหมืองของตระกูลวานิช จำนวน 2 แสนลูกบาศก์เมตร ในราคาลูกบาศก์เมตรละ 4 บาท


โดยขณะนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเช่าระบบ Mobile Plant จากเอกชน ในงบประมาณ 3 ล้านบาท มาติดตั้งในใกล้ๆ กับขุมเหมืองวานิช ซึ่งทางเจ้าของขุมเหมืองยินยอมให้มีการนำระบบดังกล่าวมาติดตั้งผลิตน้ำประปาในพื้นที่ได้ และเมื่อผลิตแล้วเสร็จก็จะส่งน้ำประปาดังกล่าวเข้าสู่ท่อประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

การผลิตน้ำประปา Mobile Plant ได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มผลิตน้ำประปาแล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา และสามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาส่งเข้าท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคได้วันละ 2,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง และ พื้นที่ ต.เกาะแก้ว ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำประปาไม่ไหลมาเป็นเวลา 2-3 เดือน


นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ หรือ Mobile Plant เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้นำมาติดตั้งไว้ที่บริเวณขุมน้ำวานิช เพื่อนำน้ำดิบผลิตส่งเข้าท่อประปาแทนการส่งน้ำดิบไปผลิตที่โรงกรองน้ำบางโจ ซึ่งมีระยะค่อนข้างทางไกล และต้องใช้งบประมาณดำเนินการต่อท่อส่งน้ำในวงเงินสูงถึง 10 ล้านบาท ในขณะที่การติดตั้ง Mobile Plant ใช้งบเพียง 3 ล้านบาท และสามารถส่งน้ำเข้าระบบท่อส่งประปาได้ซึ่งคุ้มค่าการลงทุนมากกว่า

ด้าน นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตระหนักดีถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำประปาไม่ไหล โดยช่วงนี้แม้ว่าฝนจะเริ่มตกลงมาบ้างแล้ว แต่น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของโครงการชลประทานภูเก็ตยังมีปริมาณน้ำน้อย โครงการติดตั้งระบบ Mobile Plant ณ ขุมน้ำวานิช ก็จะสามารถช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้


ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ต ระบุต่อว่า น้ำที่ผลิตด้วยระบบ Mobile Plant นั้น ทุกกระบวนการมีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำดิบ การสูบน้ำ ฉีดอัดสารส้มและคลอรีน สูบน้ำพักในถังตกตะกอน ก่อนส่งต่อไปยังถังน้ำล้น จากนั้นเข้าสู่ระบบกรองทราย และสูบขึ้นถังพักน้ำ เพิ่มคลอรีนอีกครั้ง ก็จะได้น้ำประปาคุณภาพสำหรับส่งจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่น้ำประปาไม่ไหล หลังจากนี้จะพยายามเพิ่มแรงดันน้ำ ซึ่งในระยะแรกน้ำอาจยังไหลอ่อน แต่จะดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากระยะนี้จะมีน้ำจากลำคลองธรรมชาติมาเติมบ้างแล้ว แต่ก็พยายามที่จะจ่ายน้ำให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างในบางวัน แต่มีปริมาณไม่มากพอที่จะทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง มีเพียงพอในการผลิตน้ำประปา แต่ละอ่างเก็บน้ำยังมีปริมาณน้ำที่น้อยอยู่มาก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำยังอยู่ในสภาพที่แห้งขอด

จำเป็นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องวางแผนในการดึงน้ำจากลำคลองสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ ในช่วงหน้าฝนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีหน้า รวมไปถึงวางแผนในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อป้องกันไม่ให้ภูเก็ตขาดเข้าสู่ภาวะแคลนน้ำซ้ำซาก ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...