xs
xsm
sm
md
lg

“สงขลา” ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) จันทร์ที่ 25 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ประกาศวันหยุดราชการ วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชย)

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้กำหนดให้ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าว ให้วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) แต่ถ้าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ในวันและเวลาดังกล่าว ให้วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เป็นวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปี 2563

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ให้ถือเป็นหลักการว่า กรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน ดังนั้น จึงประกาศให้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชย)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...