xs
xsm
sm
md
lg

“สงขลา” แต่งตั้งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด เดินหน้าติดตามทุกมาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด เดินหน้าติดตามทุกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

วันนี้ (12 พ.ค.) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อสั่งการ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น เช่น การประเมินมาตรการผ่อนคลายของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ทั้งตลาดน้ำ-ตลาดนัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีสัดส่วนความร่วมมือประมาณ 60:40 หาบเร่-แผงลอย ได้รับความร่วมมือ 60:40 และร้านค้าปลีก 70:30 พร้อมฝากถึง ศบค.ในพื้นที่ เร่งติดตามการให้ความร่วมมือให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ทั้งการดูแลผู้มาใช้บริการอย่าให้เกิดความแออัด การลดเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้สั้นลง การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามัย


นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำในเรื่องการเดินทางระหว่างจังหวัด ให้มีการประสานการปฏิบัติระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด หรืออำเภอต่ออำเภอ โดยห้ามนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือมาปิดเส้นทางจราจร แต่ให้จัดทำเป็นด่านคัดกรอง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ การสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ พร้อมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารของแต่ละจังหวัด ทั้งสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น การปรับปรุงข้อมูลของแต่ละจังหวัดให้เป็นปัจจุบันตามหัวข้อต่างๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ QR Code ในการประเมินการดำเนินการต่างๆ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 15 พ.ค.63 ในการนำมาใช้ต่อไป โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถติดตามไทม์ไลน์ของประชาชนผู้เข้ารับบริการจากสถานประกอบการร้านค้าต่างๆ ได้

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด โดยมีการติดตามมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะตลาดน้ำ ตลาดนัด รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ร้านค้าปลีก ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยการสวม Face Shield การลดระยะการใช้บริการ การลดความแออัด โดยให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามประเมินมาตรการต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...