xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรต้านภัยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรต้านภัยโควิด-19 จำนวน 4 โครงการ

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรต้านภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1.โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ดำเนินการใน 18 จังหวัด 31 ฟาร์ม ในส่วนของภาคใต้ดำเนินการใน 5 จังหวัด 15 ฟาร์ม 498 ราย (จังหวัดนราธิวาส 6 ฟาร์ม 213 ราย ปัตตานี 5 ฟาร์ม 160 ราย ยะลา 2 ฟาร์ม 55 ราย สงขลา 1 ฟาร์ม 50 ราย พัทลุง 1 ฟาร์ม 20 ราย) โดยใช้พื้นที่ว่างในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เพื่อจ้างแรงงานที่กลับถิ่นภูมิลำเนาจากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท/วัน ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเอง และครัวเรือน


2.โครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการ ผลิตต้นพันธุ์พืชผัก และสมุนไพร จำนวน 7 ชนิด รวม 3,634,464 ต้น ดังนี้ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ ผักหวานบ้าน แคบ้าน และมะรุม เป้าหมายสนับสนุนพันธุ์พืชให้เกษตรกร จำนวน 225,390 ครัวเรือน (หมู่บ้านละ 3 ครัวเรือน)

3.โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย โดยกรมส่งเสริมร่วมกับบริษัท อีสท์เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือ โดยเกษตรกรผู้สนใจสามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจมีพืชอาหารเพาะปลูกในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 เป้าหมาย 10,000 ครัวเรือน

4.โครงการ Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการ Do it Form Home DOAE อยู่บ้านช่วงนี้ทำอะไรดี โดยขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้การทำการเกษตรแบง่ายๆ มีพื้นที่จำกัดก็ทำได้ โดยเข้าเรียนรู้ได้แล้ว จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. https://www.facebook.com/DoItFromHomeDOAE/ อัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ผ่านทาง 2.รวบรวมองค์ความรู้หลากหลาย เข้าดูได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ https://esc.doae.go.th/do-it-from-home/ ซึ่งองค์ความรู้ที่นำขึ้นเว็บไซต์แล้ว จำนวน 57 เรื่อง เช่น การปลูกผักในภาชนะ ปลูกผักอายุสั้น เริ่มเก็บได้ใน 30 วัน สลัดผลไม้ เห็ดทอดรสปาปริก้า เห็ดรสต้มยำ เมนูปลาส้ม ไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมข้าวโพด


จึงขอประชาสัมพันธ์ หากมีประชาชนหรือเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...